F.v. Torunn Bockelie Rosendal, Mikel Moriana, Line Klausen. Foto: Erlend Grann-Meyer

Nytt Lav-mål for Ung Botani­ker Tromsø

Blomster og annen flora trenger ikke å være pent å se på – eller godt å spise – for å vekke interessen for spesielt interesserte. Ung Botaniker Tromsø, et nystartet lokallag for spesielt interesserte, tenker at til og med den ellers beskjedne laven er interessant.

Skuffende nok kan man ikke putte lav på pizza, og reinsdyr spiser bare lav når de ikke har noe annet å spise. Andy Sortland stod for det faglige påfyllet når de unge botanikerne hadde sitt første arrangement etter oppstarten med “Nybegynnerkurs i lav”. 

Det er trist at så få under 40 vet hva som finnes i naturen – hva som er der, og hva det kan brukes til – en kunnskap som er på vei til å forsvinne. Dette er synd for den enkelte, samt samfunnet, fordi dette legger grunnlaget bevaring av biologisk mangfold, også i framtiden.

Torunn Bockelie Rosendal


Foto: Erlend Grann-Meyer

Selv en relativt uinteressert skribent, sendt for å dekke arrangementet, lot seg fenge av det faglige engasjementet til kursleder og deltakere. Lav er en symbiose mellom ulike sopp- og algearter. Dette forholdet er ikke likestilt, og i realiteten kan denne symbiosen sammenlignes med en form for jordbruk, hvor soppen er bonden og algen er avlingen.
 

Historisk satsing

Nordnorsk Botanisk Forening hadde ikke blitt kontaktet av studenter på 15 år, før biologistudentene Torunn Bockelie Rosendal og Line Klausen tok kontakt og startet Ung Botaniker Tromsø. Det er åpenbart et utappet engasjement blant studentene for alt som vokser og gror, da mer enn 40 studenter møtte opp på lav-kurset. 


Foto: Torunn Bockelie Rosendal

Førstkommende helg etter kurset, ble kunnskapen satt ut i praksis da Andy Sortland tok med en større gjeng Unge Botanikere på lav-tur og bålkos ved Rundvannet. Dette var ifølge flere av deltakerne særdeles gøy og koselig.
 

– Masse botaniske arrangementer!

– Siden komboen kurs og pizza, så tur rett etterpå gikk så bra, satser vi på å fortsette med dette gjennom semesteret, sier Torunn. 

Torunn lover videre at Ung Botaniker Nord skal arrangere mange botaniske arrangementer og turer og alt mulig. Bl.a. har de tare, tang, trær, moser, cyanobakterier og nytteplanter på listen over floratematikk de ønsker å fordype studenter i. Hun snakker også om såkalte “nøklekvelder”, hvor man samles for å artsbestemme det man har funnet på turer mens man spiser pizza.

Så enten man er interessert i blomster eller pizza, er det nå en ny organisasjon på campus som kan tilfredsstille disse behovene. 

 

Publisert på: 
04/03/2018 - 11:09
Sist endret: 
16/04/2018 - 15:20