Internasjonalt Seminar: Kommersialisering av utdanning - påvirker det akademisk frihet?

15Mar
Torsdag, mars 15, 2018 - 20:00 til 22:00

Tromsø bibliotek og byarkiv // SAIH Tromsø

FNs bærekraftsmål om utdanning sier at alle skal sikres lik tilgang til god høyere utdanning, til en overkommelig pris. Likevel kan vi se en rekke trender som reduserer høyere utdanning til en kommersiell vare: økning i innføring av skolepenger, fremvekst av private aktører som tilbyr høyere utdanning til lav kvalitet og underfinansiering av høyere utdanning i mange lavinntektsland.

- Hvilken rolle spiller høyere utdanning i å oppnå bærekraftsmålene? 
- Hva kjennetegner god forskning og kunnskap – og hva er universitetets rolle i samfunnet? 

Innledere:
Beathe Øgård, leder i SAIH 
Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier v/UiT