Screenshot av spillprosjekt
Konseptbilde fra et av Henriette Myrlunds nye spillprosjekt. Illustrasjon: John Jamtli

Spillutvikling i Tromsø – en fremtidig næring for byen?

I Tromsø finnes det et lite, men engasjert miljø innen spillutvikling. De driver med interaktiv media samtidig som etterspørselen etter spill øker på verdensbasis. Dataspillutvikling er et marked som kan skape økonomisk vekst og arbeidsplasser i Norge.

I Norge er interessen for dataspill utbredt blant befolkningen. For mange er spilling på mobil, nettbrett, konsoll, eller datamaskin en naturlig del av hverdagen. Særlig ser man at de yngre generasjonene er de som bruker mest tid på dataspilling, men trenden i dag viser også at eldre aldersgrupper også begynner å bli en betydelig andel av spillere - både på mobil og nettbrett. Blant spillere ser vi generelt en variert demografisk profil, og både kvinner og menn spiller dataspill, selv om menn ser ut til å tilbringe litt mer tid fremfor skjermen. 

 

Utfordringer med spillutvikling i Norge

Tross at flere og flere spiller dataspill er det vanskelig for norskutviklede spill å nå ut på det internasjonale markedet. Flere årsaker trekkes frem som forklaring på dette. Spillbransjen er et tøft marked som preges av mye konkurranse der store spillselskaper dominerer mye av markedsandelen med sine spilltitler. Spillmarkedet er også mettet gjennom daglige utgivelser av spill, hvilket gjør det vanskelig å skille seg ut med sitt spill. Med unntak av det norske spillselskapet Funcom med kjente titler som “The Longest Journey”, “Anarchy Online”, og “Age of Conan”, er det få andre norske spillselskaper som har gjort et stort gjennombrudd i spillbransjen.

Til tross for det har interessen for spill- og programutvikling vært på fremmarsj i Norge de siste årene. Det er særlig markedet for mobilspill og spill på sosiale medier som har æren for dette. I fjor kom det ut flere gode norske indie-spill, eksempelvis “Owlboy” som solgte bra og mottok gode tilbakemeldinger.

Et av selskapene som har gjort seg store i spillindustrien var spillselskapet Playfish som hadde et utviklingskontor i Tromsø og utviklet spill til Facebook. Selskapets mest kjente titler er “Pet Society”, “Restaurant City”, og “The Sims Social”. Førstnevnte var på et tidspunkt det mest spilte spillet på Facebook. Playfish ble senere kjøpt av den amerikanske spillgiganten Electronic Arts (EA) i 2009 – en stor begivenhet og bragd i Nord-norsk målestokk. Playfish ble i 2012 lagt ned av samme selskap, da mobilspill tok over for spill på sosiale medier. 

 

Dataspill og interaktiv media til andre formål enn underholdning

Kulturdepartementet har sett potensialet i norske spill, og flere tiltak er innført for at norsk spillutvikling skal få innpass i den internasjonale spillearenaen. Flere universiteter og høyskoler i Norge tilbyr studieretninger innen spill- og programutvikling hvor alt fra programmering, spilldesign, manusskriving, spillmekanikk, samt level- og karakterdesign inngår som en del av studieløpet. Norsk Filminstitutt tildeler midler til norske spillutviklere med hensikt å legge til rette for mer norsk eksport av spill.

Videre er det også økt fokus på spill og interaktiv media fra andre som ser nytteverdien i spillbaserte løsninger. Skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner bruker spill og interaktiv media i større grad enn før som en del av læringen. Turistnæringen ser potensialet i spill og ønsker å samarbeide med lokale spillselskaper for å fremme turisme. Statlige institusjoner som helsevesenet er aktive pådrivere av digitale løsninger. For eksempel finnes det allerede apps som brukes i helsevesenet til å overvåke pasienters helsetilstand. 

 

Spillutvikling i Tromsø

Interessen til spillutvikling i Tromsø har vært tilstede i byen lenge. Tromsø Gamelab var et initiativ fra informatikklinjen på UIT i samarbeid med spillmiljøet i Tromsø der målet var å utvikle dataspill som skulle lanseres. Lokale og utenlandske foredragsholdere ble hentet inn for å snakke om alt fra spilldesign, programmering, til lyddesign og historieskriving. Mangel på ressurser gjorde at prosjektet ble lagt ned.

I dag foregår mye spillutvikling på hobbynivå, men det finnes spillselskaper som driver med profesjonell spillutvikling på heltid. Etter nedleggelsen av Playfish i Tromsø i 2012 gikk noen spillutviklere over til å lage interaktive opplevelser på oppdrag; Plusspoint. De har spesialisert seg på å tilby produksjon av interaktiv media til bedrifter, organisasjoner, og andre. The Arctic som ble grunnlagt i 2013 av Jorg Hauan og er for tiden det eneste profesjonelle spillstudioet igjen i Tromsø.

“Spillutvikling er en profesjonell og verdifull næring”

Henriette Othelie Myrlund

Henriette Othelie Myrlund har en grad innen opplevelsesproduksjon og interaktiv media, og er kjent for spillutvikling i Tromsø. Hun jobbet tidligere for Playfish hvor hun var involvert i historie, spillmekanikk, level- og karakterdesign. Henriette er i gang med å starte et nytt spillselskap i Tromsø, hvor hun blant annet jobber med et nytt spillprosjekt basert på nordnorsk natur, norske tradisjoner, og hyttekultur.

Tromsø Game Jam

Tromsø Game Jam er en spillutviklingsarena hvor deltagere sammen utvikler et spill. Arrangementet finnes sted på Flow-bygget i Tromsø mellom 8. og 10. september 2017. Arrangementet er i samarbeid mellom Henriette Myrlund og Nordic Business Support

Ved siden av jobben som spillutvikler er også Henriette med å arrangere meet-ups og treff for bedrifter, folk som er interessert i spillutvikling, og de som er interessert i spill generelt. Hun håper på at slike treff kan bidra til at flere åpner øynene for spillutvikling og hun er positiv til at flere i nord skal drive med spillutvikling.

 

Tromsø som «spillby»?

En lokal spillindustri vil være fordelaktig for Tromsø og Nord-Norge på flere områder. Spillutvikling kan bidra til flere arbeidsplasser og en ny industri til byen – en industri som vokser i takt med den raske teknologiske utviklingen som vi står ovenfor. Sistnevnte kan også styrke Tromsøs internasjonale posisjon ved at utenlandske spillselskaper samarbeider med lokale spillselskaper eller investerer i norskutviklede dataspill.

Spilldesigner og daglig leder i The Arctic, Jorg Hauan, mener at det trengs mellomstore til store spillselskaper som kan ansette flere kompetente mennesker som kan samarbeide om større spillprosjekter, ved at for eksempel flere mindre spillselskaper slår seg sammen.

- Spillutviklingen i fremtiden kan gå mange veier. Det jeg ønsker og håper er at vi om noen år har et eller tre selskaper med over ti ansatte som kan gi rom for nye talenter innen miljøet og en videreutvikling av miljøet, sier Hauan. 

“Om man bare får mange enmannsoperasjoner så vil ikke byen vokse som miljø eller spillindustri, men om vi klarer å bygge bedrifter har vi en mulighet i fremtiden”

Jorg Janssønn Haugan

Tromsø har gode forutsetninger til å bli et sted hvor man kan leve av spillutvikling. Byen har allerede et kompetent miljø av spilldesignere, programmerere, og ikke minst folk som interesserer seg for spillutvikling. Tross dette betraktes ikke Tromsø som en “spillby” enda. At mange driver med spillutvikling som hobby er ikke nok til at spillindustrien i Tromsø kan vokse, men det er potensiale for at spillutvikling i Tromsø kan bli en fremtidig industri som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. Spillutvikling er en næring for fremtiden som er verdt å utvikle videre.

Publisert på: 
14/06/2017 - 21:22
Sist endret: 
18/09/2017 - 10:14