Leder av Studentparlamentet Ida-Elise Seppola Asplund

Niqabforbud på Universitetet i Tromsø

Måneder etter regjeringens forslag om å forby heldekkende plagg på alle utdanningsinstitusjoner, er debatten like het.

Et slikt nasjonalt forbud vil ramme de religiøse plaggene niqab og burka. Forslaget innebærer også forbud mot andre plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, som finlandshetter. Debatten dreier seg vel og merke ikke rundt hvorvidt det er problematisk av utdanningsinstitusjoner å forby ansiktsdekkende plagg som finlandshette eller ansiktsmaske. Diskusjonen dreier heller rundt de religiøst betingende plaggene, blant annet niqab. Lovforslaget er enda ute på høring.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) begrunner lovforslaget slik: ”Vi er avhengig av at elever, studenter, lærere og forelesere kommuniserer godt sammen for å få til gode undervisningssituasjoner. Dette handler ikke om spesielt niqab, men om alle heldekkende ansiktsplagg som hindrer god kommunikasjon og som er avgjørende for at elever og studenter skal lære godt”.

“Et nasjonalt forbud vil sikre forutsigbarhet og like retningslinjer for alle”

Kent Gudmundsen (H)

Har norske utdanningsinstitusjoner ytret et behov for et slik forbud?

- Det finnes kommuner, fylkeskommuner og høyere utdanningsinstitusjoner som allerede har et slikt forbud. Deriblant Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Østfold fylkeskommune. Et nasjonalt forbud vil sikre forutsigbarhet og like retningslinjer for alle.

Hvem skal håndheve dette forbudet? Og er det slik at dersom forbudet blir vedtatt, at en student som for eksempel bruker niqab enten må ta den av, eller slutte?

- Frem til nå har institusjonene hatt mulighet til å innføre et lokalt forbud. Et sentralt forbud vil gi skoler, universiteter og høyskoler større forutsigbarhet. Det er institusjonene selv som må håndheve dette forbudet. I forslaget tar vi til orde for at brudd på forbudet møtes med dialog før det iverksettes reaksjoner. Hvis en elev, student eller ansatt ikke etterlever forbudet etter det, skal det gis pålegg om å fjerne ansiktsplagget.

Universitetet i Tromsø har lenge hatt en stor tilstrømming av internasjonale studenter som kommer tilreisende fra hele verden. Ser du for deg at dette forbudet på sikt vil kunne ha betydning for antall internasjonale studenter som søker seg hit?

- Det tror jeg ikke. Jeg tror det vil skape forutsigbarhet og tydelighet rundt hva vi forventer av åpenhet, tillit og god kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø, svarer Gudmundsen.
 

Leder av Studentparlamentet, Ida-Elise Seppola Asplund stiller seg foreløpig kritisk til forslaget.

- Per dags dato ser jeg ikke at dette er en gjeldende problematikk på UiT. Sånn generelt bør det foreligge et sterkt faglig grunnlag for hvordan det kan påvirke læringssituasjonen, og forslaget som det står i dag er for tynt, avslutter Asplund.

 

Publisert på: 
25/08/2017 - 12:33
Sist endret: 
24/01/2018 - 09:15