Skjult tvang innen norsk psykiatri

23. september besøkte vi lørdagsuniversitetet i Tromsø for å finne ut hvorfor førsteamnuensis ved rettsvitenskap (UIT), Marius Storvik, så ofte ender i debatt med helsepersonell. Svaret var hans doktorgrad fra 2017: "Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern".

Marius har over flere år jobbet for å innhente opplysninger om skjerming, et av tvangsvedtakene Norge praktiserer innenfor psykiatri. Hans arbeid prøver å belyse hva skjerming er, grensen mellom omsorg og isolat og hvorfor dette nesten utelukkende i Norge praktiseres som et behandlingstiltak. 

I denne videoen prøver han forklare oss hva graden hans tar for seg og hva han har funnet ut. 

Det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med noen som kan kommentere saken, og ønsker gjerne tilbakemeldinger i form av kronikker eller meningsytringer som kan hjelpe oss å belyse dette temaet. 

Publisert på: 
05/10/2017 - 13:01
Sist endret: 
05/10/2017 - 13:02