En hilsen fra redaktøren

Dette er en presisering av meningsutvekslingen som var 7. november, etter at Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) rettet krass kritikk mot studentpolitikerne ved UIT – Norges arktiske universitet (UIT) i sin helhet, og i særdeleshet Midnattsolposten.
“Vi berømmer også TSI sitt engasjement for sine medlemmer, og arbeidet for å fremme idrettsglede hos de 1500 studentene som har medlemskap hos TSI”.

Kirsti Seljenes, redaktør

 

Dette er en viktig debatt. Sakens kjerne berører studentdemokratiet ved UIT, og den berører oss som organisasjon. Vi vil berømme TSI for å så raskt delta i debatten og mobilisere, og vi anser dette som en viktig debatt i studentsamfunnet. Vi berømmer også TSI sitt engasjement for sine medlemmer, og arbeidet for å fremme idrettsglede hos de 1500 studentene som har medlemskap hos TSI.

Det bemerkes også at debatten etter hvert har dreid seg over fra å stille spørsmålstegn ved enkeltorganisasjoner, oss blant annet, til å handle om semesteravgiften prinsipielt skal gå til personalkostnader og herunder lønninger.

På bakgrunn av dette er det nødvendigheten å tydeliggjøre oss som organisasjon. Vi er en organisasjon som driftes som en redaksjon. I dette ligger det at vi som organisasjon har satt sammen en redaksjon bestående av engasjerte studenter som på frivillig basis ønsker å bidra inn i studentdemokratiet, studentsamfunnet og ytringsfriheten ved universitetet.

Vi er en studentorganisasjon som strekker oss mellom ti campuser. Vi er i en utfordrende posisjon både med tanke på tilgang til frivillige, og oppfølging til tross for geografiske avstander, i tillegg til at UIT er et breddeuniversitet som rommer samfunn, næringsliv og akademi. Dette er store og komplekse elementer, som vi må ta høyde for redaksjonelt.

 

“Derfor prioriteres midler til lønnskostnader hos nøkkelpersoner hos oss, som da frikjøpes til å følge opp driften på daglig basis, mot at styret ikke mottar styrehonorar”

Kirsti Seljenes, redaktør

 

Vår struktur lar oss jobbe på en dag til dag-basis, som lar redaktør følge opp redaksjonen daglig, planlegge saker daglig, og redigere saker daglig. Vi publisere ukentlig, administrere sosiale medier og delta i prosjekter og samarbeid med flere større aktører. Dette er en struktur som kvalitativt skiller seg fra andre organisasjoner, da kravet til tilgjengelighet hos ledelsen, det vil si, redaksjonell ledelse, er høyt og kontinuerlig, samtidig som organisasjonen ikke kan driftes av et overordnet styre på daglig basis. Derfor prioriteres midler til lønnskostnader hos nøkkelpersoner hos oss, som da frikjøpes til å følge opp driften på daglig basis, mot at styret ikke mottar styrehonorar, som ellers er vanlig praksis i studentorganisasjonene. Personalkostnadene er heller ikke 50 prosent av budsjettet, men utgjør ca. en femtedel av budsjettet, siden vi ikke fikk hele søknadssummen vi søkte på. Lavere tilslag betyr kutt, også for oss.

Vi er også en ny organisasjon, etter Utropia ble lagt ned før jul 2016. Nedleggelsen var forankret i uforsvarlig økonomisk og faglig drift, men nedleggelsen av Utropia var ikke synonymt med et redusert behov for en studentavis på UIT. Vi søkte i år om en betydelig lavere sum enn det Utropia har vært driftet på, og vi er den eneste organisasjonen som søkte med mål om å på sikt være økonomisk uavhengig Studentparlamentet, og vi har søkt midler med lovnad om redusert søknad år for år.

Vårt mål er å være driftet med eksterne midler, men dette er ikke mulig etter tre måneder levetid på internett. For at vi skal kunne levere et produkt som vedvarer og som bygger opp studentdemokratier trenger vi vilje til investering i begynnelsen. Vi er i en sårbar startfase, og midler nå er kritisk for oss, i motsetning til organisasjoner med egenkapital og flere inntektsmuligheter, som medlemskontingent og salg av effekter, utleie av lokaler, billetter eller andre produkter. Man kan ikke sammenligne med ulike organisasjoner som referansepunkt, man må sammenligne opp mot liknende organisasjoner. 

 

“En støtte fra flertallet ved Studentparlamentet er også en satsning på studentvelferd, og vi mener at studentvelferd i tillegg til å inkludere idrett, også inkluderer bredden som finnes på universitetet, herunder også en studentavis.”

Kirsti Seljenes, redaktør

 

Vi står heller ikke i en posisjon til å motta midler fra samarbeidspartnere, som eksempelvis Jubileumskomiteen eller ledelsen på Universitetet som eksempelvis TSI mottar midler fra, da vi er og skal være uavhengig disse organene ved UiT. Dette skiller oss også fra andre organisasjoner, og gjør at vår oppbygning og struktur krever en annen tilnærming enn andre søkere. Noe som også ble reflektert i flertallets innstilling på fordelingsmøtet.

Vi mener at en studentavis er viktig og riktig å satse på, også med lønnskostnadene som medfølger, da vi står i en særskilt posisjon hva angår ytringsfrihet og demokrati på UIT. En støtte fra flertallet ved Studentparlamentet er også en satsning på studentvelferd, og vi mener at studentvelferd i tillegg til å inkludere idrett, også inkluderer bredden som finnes på universitetet, herunder også en studentavis. Vi hører til et universitet med over 15 000 studenter, og de representerer bredden.

Bredde er et begrep som ikke eies av noen organisasjon, men som eies av studentsamfunnet i sin helhet. En levedyktig avis vil og skal skape engasjement, debatt og meningsutveksling som er hensiktsmessig for den enkelte student, de enkelte organer ved UIT og mellom studenter og UIT som institusjon og samfunn. Slik som vi nettopp har gjort.

På vegne av Midnattsolposten,
Ansvarlig redaktør, Kirsti Seljenes

 

 

Publisert på: 
09/11/2017 - 14:56
Sist endret: 
09/11/2017 - 14:56