Fra fordelingsmøtet. Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy

Kjære TSI, vi tenker alltid rettferdig fordeling

TSIs medlemmer utgjør ca. 11 % av den totale studentmassen ved UiT som er med i semesteravgiftsfordelingen. I denne runden gikk de ut med 26,5 % av hele potten. Likevel velger de å kalle det ”prinsipielt feil”.  Dette ser vi på som uheldig.

Innlegget er opprinnelig publisert hos Itromsø.no, og kan leses HER også. Dette er et motsvar på TSI´s debattinnlegg etter semesteravgiftfordelinga.

 

Den 1.november la sosialdemokratene, med moderat liste, representanten fra BFE-fakultetet, det medisinske fakultet og HSL-fakultetet frem et helhetlig endringsforslag til den opprinnelige innstillingen fra semesteravgiftskomiteen. Det var et bredt forlik fremmet av et flertall, ikke kun sosialdemokratene som TSI feilaktig beskriver. Med kun tre stemmer mot ble dette forslaget vedtatt. Vedtaket representerer, slik vi ser det, både kompromissvilje og konsensus blant studentpolitikerne.

 

“Det var et bredt forlik fremmet av et flertall, ikke kun sosialdemokratene som TSI feilaktig beskriver.”

Sosialdemokratisk liste

 

TSI tilbyr et fantastisk og variert tilbud til UITs studenter. Med en medlemsmasse på 1500 og høy aktivitet er det god grunn til å være stolt. Det er også grunn til å være skuffet. Det er allikevel slik at når man går inn i en tildelingsprosess kan man ikke alltid forvente å få den nøyaktige søkesummen man ønsker.

Likt som i statsbudsjettet  vil det alltid være behov for mer. Mer til utdanning, mer til arbeidstiltak, mer til sykehus. Derfor er det forståelig at studentorganisasjoner som tilbyr ulike aktiviteter også vil kjempe for sitt tilbud, sine studentsegmenter, og tale nettopp deres medlemmers sak. Det er demokratiets fantastiske kjerne.

Men også likt som de nasjonale politikerne, er studentpolitikerne nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, og i år fikk vi virkelig testet oss.

 

“Det fremstilles nærmest som at studentpolitikerne har ranet TSI for midler, samtidig som at de har fått en økning på 585 000 de siste 4(!) årene.”

Sosialdemokratisk liste

 

Studentparlamentet skal gjenspeile en mangfoldig studentmasse. Altså er det også vår oppgave å fordele midlene i tråd med nettopp denne mangfoldigheten. I endringsforslaget ble det derfor lagt vekt på flere faktorer, blant annet antall studenter som benytter seg av tilbudet, egenkapitalen hos de enkelte organisasjonene, og muligheten for ekstern finansiering. TSI er blant de studentorganisasjonene som kanskje har best mulighet til dette, gjennom generøse summer fra universitetsledelsen som satser store midler på studentidrett. Dette er vi glade for. 

Det fremstilles nærmest som at studentpolitikerne har ranet TSI for midler, samtidig som at de har fått en økning på 585 000 de siste 4(!) årene. Denne økningen kommer fra studentpolitikerne som nå blir stemplet som tyver. Dette mener vi er urimelig, da studentparlamentet også må ta hensyn til andre organisasjoners økende aktivitet og behov.

Til sammenligning fikk studentutvalget ved HSL-fakultetet en sum på 70 000 kroner. Studentutvalget skal brødfø 3900 studenter. TSI skal med sine 1 435 000 fordele det på 1500 studenter. Dette tas i midlertid ikke med i regnestykket som TSI presenterer.

Studentvelferd er mer enn bare studentidrett, og dette må TSI både erkjenne og vise forståelse for. Dette er også en virkelighet vi som studentpolitikere må ta høyde for når midlene skal fordeles. Det er ikke slik at vi i Sosialdemokratene foretrekker lønn foran velferd, men slik vi ser det er det studentvelferd at UiT Norges arktiske universitet har en velfungerende studentavis. Derfor valgte vi i år å prioritere at man legger til rette for at den nyoppstartede studentavisen har midler til å bli etablert. Dette valget ble ikke tatt uten diskusjon både i listen og parlamentet. Beslutningen ble også gjort basert på at Midnattsolposten jobber for å i fremtiden bli økonomisk selvstendig, men dette forutsetter en investering i oppstartsfasen.

Ikke alle organisasjoner er like etablerte som TSI, eller står med en egenkapital på nærmere en million slik det fremgår av deres egen søknad til studentparlamentet. Når da TSI er tildelt over ¼ av den totale potten burde de ikke stille seg frem i avisene som et offer, de burde være takknemlig for at de over 4 år har hatt en økning på nærmere 600 000 i støtte, noe som viser at studentpolitikerne både anerkjenner og bygger opp under studentidretten som studentvelferd.

Derfor mener vi at årets semesteravgiftsfordeling er rettferdig.

 

Med vennlig hilsen,

Sosialdemokratene UiT Norges arktiske universitet

Publisert på: 
10/11/2017 - 11:23
Sist endret: 
10/11/2017 - 11:23