F.v. Leder for Studentparlamentet Ida-Elise Seppola Asplund, Styreleder African Student Association, Oliver Mizero, Foto: privat

60.000 skulle gå til en konferanse, som aldri ble noe av

I fjor mottok African Student Association 60 000 kroner i oppstartsstøtte av Studentparlamentet på UIT. En stor del av dette skulle gå til en konferanse som linjeforeningen skulle arrangeres høsten samme år. Foreløpig er det lite som har skjedd.

Studentorganisasjonen African Student Association søkte i 2016 om støtte fra Studentparlamentet og stemmeberettige ved fordelingen av semesteravgift. De lovte flere aktiviteter, blant annet en større konferanse som skulle sette sette organisasjonen på kartet, og bidra til større kunnskapsformidling mellom organisasjonen og deres samarbeidspartnere og tilhengere. 

African Student Association ble stiftet i november 2016 og består i dag av fem styremedlemmer. Organisasjonen har som mål å være en felles møtearena i Tromsø for studenter, professorer, forskere, og andre med interesse i Afrika. 

I februar 2017 innvilget Studentparlamentet søknaden om støtte til African Student Association på 60 000 kroner. Pengene var tiltenkt både oppstartsfasen av organisasjonen samt økonomisk dekning av en konferanse som etter søknaden skulle finne sted på høsten 2017.

Langsomt oppstart

Styreleder for African Student Association, Oliver Mizero, forteller at oppstarten av organisasjonen har vært en langsom og tidkrevende prosess.

- Mye av dette skyldes utskiftninger i styret og at det er vanskelig å finne personer med organisasjonserfaring. Ettersom konferansen skulle arrangeres på høsten, var det også problematisk å få dette i stand når alle i styret var opptatt med eksamener, forklarer Oliver.

Når det kommer til spørsmålet om den planlagte konferansen svarer Oliver at det har alltid vært organisasjonens hensikt å gjennomføre konferansen, selv om dette har tatt tid.

- Vi ønsker å fremstå som en seriøs linjeforening som baserer seg på frivillighet og tillitt. Blant annet har organisasjonen vedtekter som vi følger og er registrert i Brønnøysundregisteret, legger Oliver til.

Tross dette, har hverken Studentpralamentet eller andre sett konferansen som ble lovet. 

- Ingen sanksjonsmulighet

Studentparlamentet har per i dag ingen tiltak- eller sanksjonsmulighet dersom en studentorganisasjon ikke følger opp sin del av søknaden, eller dersom støttemidlene ikke brukes til det tiltenkte formålet.

- Slik reglementet foreligger i dag har vi ingen direkte tiltak-eller sanksjonsmuligheter og at reglementet for fordeling er i stor grad bygget på en tillit til organisasjonene, sier Leder for Studentparlamentet Ida-Elise Seppola Asplund.

Studentparlamentet kan derimot velge å utestenge organisasjoner som oppgir falske opplysninger i søknaden om støttemidler i tre år, legger Ida-Elise til. Andre muligheter for tiltak eller sanksjoner må eventuelt vurderes og vedtas av parlamentet.

 

 

 

Publisert på: 
15/01/2018 - 19:46
Sist endret: 
16/01/2018 - 11:59