Selv om det kan synes som en solskinnshistorie, er det ikke bare fryd å finne på Norges eneste statsfinansierte pilotutdannelse. Foto: Pixabay

Luftfartsfag: – Gjennom­gående dårlig organisering og lite støtte fra UIT

Norges eneste sivile, statsfinansierte pilotutdannelse blir profilert av UiT som en himmelsk drøm. Til tross for dette kommer det frem av Studentombudets rapport fra 2016 at alle studierelaterte saker fra Fakultetet for naturvitenskap og teknologi har kommet fra Luftfartsfag (University of Tromsø School of Aviation, UTSA). Anonyme kilder Midnattsolposten har vært i kontakt med maler et dystert bilde over flere deler av studiet.

Gjennom høsten 2017 har Midnattsolposten vært i kontakt med flere uavhengige kilder fra ulike kull på luftfartsfag som forteller om et utdanningsløp hvor studentene rapporterer om mistrivsel, uansvarlige praksisforhold og dårlig læringsmiljø. Kildene ønsker å forbli anonyme i denne saken. Midnattsolposten kjenner deres identitet.

Flere saker på Luftfartsfag

 

“Vi fikk en undersøkelse fra Studiebarometeret, og da ble det hintet om at dersom undersøkelsen gikk dårlig for Luftfartsfag, ville det gå ut over oss studenter”

Anonym kilde

Luftfartsfag er underlagt Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) og utgjør ca. 70 av 1079 studenter. På tross av lav prosentandel, sto Luftfartsfag for alle sakene fra NT-fak i Studentombudets årsrapport fra 2016. Årsrapporten inneholder kun saker hvor ombudet har involvert seg mer enn å bare bistå studentene med informasjon om regelverket.

– Prosentmessig er det mye fra et så lite studium, sier Torill Varberg, Studentombudet ved UiT.

Varberg opplyser at det også var flere saker om Luftfartsfag året før, altså i 2015. I tillegg til dette er det flere offentlige dokumenter som viser klager på Luftfartsfag fra Luftfartstilsynet, hvor de siste avvikene er rettet så sent som i november 2017.

Sterk kontrast til profileringen

Antall saker i 2016 står i sterk kontrast med et medieoppslag i 2015 hvor studentene ved luftfartsfag hopper i sjøen av glede fordi “de har

Luftfartsfag

I 2008 graduerte de første studentene med bachelor i luftfartsfag, kjent under den offisielle tittelen ”University of Tromsø School of Aviation” (UTSA). Utdanningsløpet er per i dag fordelt mellom Tromsø og Bardufoss, hvor studentene det første året befinner seg i Tromsø og de siste to årene befinner seg på Bardufoss. 

 

vunnet Studiebarometeret.” Dette er en undersøkelse gjort av nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, bedre kjent som NOKUT. Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter og gjennomføres på initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Midnattsolposten har vært i kontakt med ledelsen på UTSA, og på møte med dem kom det frem at de ikke kjente til sakene som studentombudet har fått. Derfor var det ikke mulig for dem å kommentere kontrasten mellom antallet saker satt opp mot resultatet på Studiebarometeret.

Flere av kildene Midnattsolposten har snakket med kan fortelle at NOKUT ble varslet om kritikkverdige forhold ved utdanningen.

– Jeg kontaktet NOKUT under min utdanning ved Luftfartsfag. Jeg ønsket å informere dem om tilstandene ved studiet og forhøre meg om hvorvidt forholdene var kritikkverdig. Jeg ble da informert om at NOKUT kunne gjøre en uanmeldt inspeksjon, men på grunn av det lille miljøet på studiet og risiko for å bli identifisert som tyster, innså jeg at det var tryggere for meg å klage etter endt utdanning, forteller en av de anonyme kildene til Midnattsolposten.

En kilde forklarer hvorfor folk vegrer seg mot å snakke ut om studiet offentlig.

– Flymiljøet er såpass lite så det kan fort hende at man stenger for egne karriereveier.

I følge flere av studentene på Luftfartsfag er ikke frykten grunnløs. Et av årene studiebarometeret ble gjennomført erfarte studentene ved Luftfartsfag at de fikk føringer på hvordan de skulle besvare undersøkelsen fra ansatte ved Luftfartsfag.

– Vi fikk en undersøkelse fra Studiebarometeret, og da ble det hintet om at dersom undersøkelsen gikk dårlig for Luftfartsfag, ville det gå ut over oss studenter, forteller en av de anonyme kildene.

Dårlig organisering

Flere av kildene Midnattsolposten har snakket med kan bekrefte både manglende organisering og tidvis sterk misnøye blant studentene.

– Det har vært en gjennomgående dårlig organisering på studiet og lite støtte fra universitetet, sier en av kildene. De har flere eksempler som understreker misnøyen til studiet.

Midnattsolposten har videre fått kjennskap til at det var liten til ingen aktivitet det første halvåret Luftfartsfag eksisterte på Bardufoss. Da kunne ikke studentene fly fordi skolen hadde ikke fått godkjenning fra Luftfartstilsynet enda. UTSA hadde heller ikke utarbeidet et alternativt undervisningsopplegg til studentene. Dermed hadde de ikke undervisning i sine første måneder på studiet.

Først etter at studentene selv hadde tatt initiativ til teoretisk undervisning ble dette iverksatt. I oppstartsfasen var det var også lite forutsigbarhet fordi studieplanen ofte ble endret underveis.

– Det skjedde mye rart det første halve året, forteller en av kildene til Midnattsolposten. 

 

Fakultetet svarer HER på kritikken. 

 

Publisert på: 
30/01/2018 - 10:13
Sist endret: 
21/03/2018 - 13:08