Ida-Elise Asplund 8. mars

Lederen av Student­parla­mentet holdt appell på Kvinnedagen i Tromsø!

Lederen til studentparlamentet, Ida-Elise Seppola Asplund, holdt en strålende appell under gårsdagens markering av Kvinnedagen i Tromsø.

For å sitere Oprah Winfrey: «a new day is on the horizon». Historien viser at endring kan skje både plutselig og voldsomt. Årets, og fjorårets, kanskje mest omtalte kampanje på sosiale medier ser ut til å bli en slik en.

I grove trekk kan en si at en kvinne fikk nok av den seksuelle trakasseringen fra maktpersoner, såpass nok at hun våget å stå frem og fortelle sin historie. Deretter kunne flere stille seg bak henne og proklamere #metoo. Selvsagt er det både historie og nyanser som bør nevnes, men dersom du ikke har fått med deg denne kampanjen enda, er det på tide å kravle frem fra under verdens største sten og begynne å se seg om:

Det er en ny dag i horisonten og nok er nok.

Ida-Elise Asplund 8. mars2

I Tromsø sentrum holdt lederen av Studentparlamentet ved UiT, Ida-Elise Seppola Asplund, appell før avmarsj. Hun la også vekt på #metoo-kampanjen som en avgjørende katalysator for samfunnsendringen vi ser nå.

30 000 studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra en annen student eller ansatt. Som tillitsvalgt for alle UiTs 16.000 studenter, blir hun fortvilet over tallene. Samtidig gjør det henne også motivert; motivert til å gjøre alt hun kan for at ikke #metoo-kampanjen og diskusjonen om seksuell trakassering ikke skal være en bølge, men et varig skifte, som hun selv sier i appellen. 

I appellen forteller hun også at akademia har merket ringvirkningene av #metoo. Det er blitt registrert over 100 saker i tilknytning til kampanjen. Som begrunnelse for dette trekker hun frem studentenes uklare strukturer og omskiftende livssituasjoner.

Ida-Elise Asplund 8. mars3

Mange studenter kommer rett fra videregående og flytter kanskje hjemmefra for første gang. Alt er nytt, spennende, men kanskje også litt skummelt. Det kan være vanskelig å avvise en autoritet man respekterer, uansett hvilket kjønn de involverte har. 

Det er dette #metoo blant annet fokuserer på: Mennesker som utnytter sin maktposisjon til å begå seksuelle overgrep. Offeret tør kanskje ikke si imot, eller si ifra etterpå, av frykt for sanksjoner fra overgriperen, gruppen eller samfunnet.

 

Ida-Elise Asplund 8. mars4

Hun avslutter med at vi må fortsette å snakke om det og synliggjøre for samfunnet hva som er greit, og hva som ikke er det.

«Og vi kan vise for både kvinner og menn der ute at det de har opplevd ikke var riktig, og at deres historier skal bli tatt på alvor.»

Publisert på: 
12/03/2018 - 22:24
Sist endret: 
22/03/2018 - 14:16