Illustrasjonsbilde.

Moderat liste ble valgvinnere

Onsdag ble årets studentparlamentsvalg avsluttet. Det ble avgitt 1654 stemmer, og det var en endelig valgoppslutning på 11,08 %. Moderat liste vant med over 50 % av stemmene.

Ved Universitetet i Tromsø er Studentparlamentet det øverste studentpolitiske organet. Deres oppgave er gjennom måndtlige måter å diskutere saker som angår studentene og universitetet.

I år fordelte stemmene seg slik: 
1. Moderat liste fikk 56,39 % av stemmene
2. Sosialdemokratisk liste fikk 30,95 % av stemmene 
3. UiT SV - Sosialistisk Venstreparti fikk 12, 65 % av stemmene

– Vi snakket om egen politikk

– Den absolutt viktigste årsaken til at vi vant er at vi snakket om egen politikk. Vi har vært aktive og drevet standaktivitet og kafferunder hver eneste dag i valgkampen. Seieren vår er alle de i Moderat Liste som har stått opp hver morgen, bakt kaker og boller og stilt opp, sier Cecilie Mathisen, leder i Moderat liste. 

Hun sier videre at stemningen er god i Moderat liste: 
– Etter konflikten som har preget listen og parlamentet den siste tiden har det vært tungt, så det var godt å vinne et valg med over 50% av stemmene. Det viser at vi gjør noe riktig, iser Mathisen videre. 

Stressende valgkamp

Maren Irene Gåre Bakkevoll har ledet sosialdemokratisk liste, og forteller til Midnattsolposten at valgkampen har vært stressende, tidskrevende og gøy.
– Jeg har blitt mye bedre kjent med alle som bruker tid på studentpolitikken, ikke bare folk i sosialdemokratene. Jeg har lært veldig masse og fått mange tanker om hva som er lurt å bruke tid på videre, sier hun.

Cecilie Mathisen, leder for moderat liste trekker frem en generelt god valgkamp i år: 
– Jeg synes valgkampen har vært god, men vi skulle gjerne sett at det var flere lister som stilte til valg og flere lister som sto på stand for å nå ut til velgerne. Likevel er vi godt fornøyd med egen valgkamp, forteller hun.

Høyt konfliktnivå før valget

Både Moderat Liste og Sosialdemokratisk Liste tror konfliktnivået som har vært de siste ukene har preget årets valg og valgkamp. Bakkevoll sier at hennes inntrykk er at de som har vært mest involvert har brukt mye tid på konflikt, tid som heller kunne vært brukt på valgkamp. Mathisen er enig i dette:
– Det var en sak som tappet ressurser for vår del og det er jeg sikker på at den gjorde hos sosdem også. Slike saker er tunge å stå opp i, sånn at den begrenset vår aktivitet. Heldigvis er vi så heldige i Moderat Liste å ha mange aktive studenter, slik at vi fikk gjennomført en god valgkamp på tross av den vanskelige saken i forkant, sier Mathisen. 

– Vanskelig sak

På spørsmål om hvordan de tror debatten om ukultur i studentpolitikken har preget årets valg er de noe uenig:
– Jeg tror ikke debatten har påvirket i stor grad, egentlig. Dette fordi det er en såpass vanskelig sak, og derfor er den også vanskelig å sette seg inn i. Men jeg tror vi har godt av en slik debatt videre også, og Moderat Liste vil stå i front for en god kultur i studentparlamentet, sier Mathisen. 

Bakkevoll er litt mer tilbakeholden, men tror ikke nødvendigvis konflikten har vært så bred. 
– Som listeleder har jeg fått tilbakemelding om at situasjonen gjør at man er mer skeptisk til å ta på seg verv, samtidig så tror jeg ikke så mange utenfor studentpolitikken har fått med seg at det er en konflikt. Jeg tror grunnen til at det er relativt få studenter som engasjerer seg er fordi studentpolitikken oppleves som irrelevant. Det er ingen store debatter mellom listene og det gjør at studenter ikke føler noe står på spill. Det igjen fører til passivitet. Som sagt; det vil vi jobbe for å endre den neste perioden, presiserer Bakkevoll.

Mer relevant studentpolitikk

Bakkevoll forteller videre at de vil jobbe for å gjøre studentpolitikken mer relevant. 
– Vi ønsker å løfte studentpolitikken til å handle om mer enn studentboliger og billigere velferdstilbud. Det er óg viktige saker, men vi studenter må si tydelig ifra om at vi trenger etiske retningslinjer for innkjøp og investeringer. Vi vil også sette forholdet mellom universitet og næringslivet på dagsorden. Til slutt så vil vi fortsette arbeidet mot seksuell trakassering og se på hvilke tiltak vi kan sette igang for å forbygge.

Mathisen forteller at deres fokus vil være å ferdigstille interne retningslinjer i Parlamentet.
– Først og fremst skal vi ta tak i forslaget vårt om å ferdigstille de interne retningslinjene i Parlamentet. Deretter vil vi fokusere på våre konkrete forslag for å øke studiekvaliteten ved å legge til rette for heltidsstudenten på alle campusene. Herunder med døgnåpne bibliotek, podcast av forelesninger og å inkludere arbeidslivet og praksis i mye større grad. Vi skal kjempe for mer frihet til studentene, avslutter Mathisen. 

 

 

Publisert på: 
23/03/2018 - 12:56
Sist endret: 
23/03/2018 - 13:26