En av favorittposisjonene til trøtte studenter, men det finnes håp.

Søvn og akademisk suksess?

Er det mulig å sove seg til suksess? Vi tok turen innom lunsjforedraget "Zombie eller superstudent" for å lære mer om viktigheten av søvn.

Heltidsstudenter i Norge og norske studenter i utlandet har i disse dager mulighet til å delta i Helt ærlig! - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018. Målet med SHoT er at det skal føre til et bedre studenttilbud, samt bidra til viktig helseforskning. Undersøkelsen blir utført av Folkehelseinstituttet, og er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene SiO, Sammen og SiT.

I forbindelse med SHoT ble lunsjforedraget «Zombie eller superstudent – kan du sove deg til suksess?» arrangert på Bazinga på campus i Tromsø. Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, har deltatt i arbeidet med SHoT. Han har forsket særlig på søvn, og snakket om sammenhengen mellom søvn og studenters akademiske prestasjoner.

Sivertsen forteller at anbefalt søvnlengde for de over 18 år er på 7-9 timer. Albert Einstein måtte visstnok sove minst 10 timer for å kunne fungere optimalt, mens Donald Trump skryter på seg å trenge kun 3-4 timer med søvn.

For lite søvn

Sivertsen peker på at mange unge sover for lite. En av årsakene mener han er skjermbruk. Det viser seg at jo flere timer man bruker foran skjermen desto kortere blir lengden på søvnen. Kronisk underskudd på søvn kan være en medvirkende årsak til trafikkulykker, diabetes og ikke minst depresjon, som er svært utbredt blant studenter. Det ser også ut til at det er en sammenheng mellom lite søvn og selvskading.

Søvn er viktig for en rekke av kroppens funksjoner, ifølge Sivertsen. Når vi sover styrkes immunforsvaret, hjernen og hukommelsen, og vi samler opp energi. Den dype søvnen, REM-søvnen, foregår de 3-4 første timene vi sover og er den viktigste delen.

I tillegg til å kutte ned på skjermbruken før leggetid, er fysisk aktivitet også et godt råd for å få bedre søvn, men Sivertsen presiserer at trening bør foregå senest to timer før man skal sove.

Konklusjonen ble: Søvn er en forutsetning for å klare seg bra på skolen og ellers i livet!

Publisert på: 
14/02/2018 - 19:07
Sist endret: 
18/02/2018 - 23:51