Er UiT rustet til å ta imot rullestol­brukere?

Hvordan er det å være rullestolbruker på UiT? Vi tok en snakk med Regine Elvevold om hennes hverdag på hjul.

Regine Elvevold er ei engasjert ung dame. For tiden tar hun påbygg for å kunne studere senere.

19-åringen fra Tromsø er styremedlem i Ungdomsrådet ved UNN, vara i NHFU og er svært glad i idrett og trening. Hun leker med tanken på å studere juss ved UiT, og vi ville høre om hennes tanker rundt hverdagen og livet som rullestolbruker i Tromsø. 

UNN sitt ungdomsråd har som oppgave å bedre helsetjenesten og opplevelsen for ungdommene på sykehuset. I rådet sitter Regine Elvevold som styremedlem.

– Jeg har vært aktiv og holdt foredrag og innlegg. Vi skal delta på verdensdagen for psykisk helse, med en representant fra Ungdomsrådet. Jeg har også vært på samling for sykepleiere. Der er budskapet mitt at helsepersonell skal vite hvordan de skal forholde seg til ungdommen. Ungdommer er i en sårbar posisjon, sier Regine.

Regine har vært aktiv svømmer, drevet med ridning og er veldig glad i å trene på treningssenter. Hele familien til Regine er glad i å trene, og av fire søsken så er de fire som har satset på en idrett. I senere tid har noe av treningen måtte vike til fordel for venner.

– Jeg er veldig sosial og liker å finne på ting med folk. Jeg har mye å gjøre med skole, organiseringsarbeid og reising så da har jeg måtte kutte ned på treningen.

Tromsø er en dårlig utformet by

Hvordan opplever du det å sitte i rullestol? 

– Det er greit å sitte i rullestol. Tenker over det av og til, for eksempel når jeg er på byen. Hvis jeg er på fest er jeg kanskje mest sårbar. Hvis jeg ikke har noen å snakke med, så kan jeg fort tenke: «Hun kan gå» eller «han liker bedre henne for hun kan gå». Ellers føler jeg at det er veldig bra og at de fleste tar hensyn til det. 

Å ferdes i Tromsø med rullestol kan være en utfordring. Ytterst få utesteder har ramp for rullestolbrukere og handicap-toalett, i tillegg til at gågatene har hindringer.

– Tromsø er en dårlig utformet by. I byer som Kristiansand og Drammen er det lettere å komme seg rundt. Det blir mye snø her, og høye kanter som gjør det vanskelig med tanke på synet. Hvis jeg skal være selvstendig uten assistent, må jeg velge Jekta og ikke byen.

Tilrettelegging ved UiT

Vi ønsker at Regine skal få en god hverdag også ved universitetet, hvis hun tar beslutningen om å bli student her. Line Gaare er rådgiver i Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak på UiT, og kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse. 

– Når en student ved Det juridiske fakultet har behov for individuell tilrettelegging i studiehverdagen, ber jeg studenten komme på et møte med meg. I møte forteller studenten om sine behov og utfordringer i studiehverdagen, og sammen ser vi på løsninger som kan avhjelpe situasjonen. I noen tilfeller samarbeider vi med NAV eller hjemstedskommunen til studenten.

Hvilke tiltak har dere for rullestolbrukere i auditoriene?

– Rullestolbrukere har ulik behov, og har derfor individuelt tilpasset tilrettelegging i studiehverdagen. Mens en student kan ha behov for døråpnere, har en annen behov for eget kontor. Vi gjør det vi kan for å tilrettelegge deretter.

Hvilke tiltak har dere for de med nedsatt hørsel eller syn? 

– I alle auditoriene Det juridisk fakultet bruker i undervisningen, er det teleslynge. Når jeg er i kontakt med studenter som er synshemmede, informerer jeg om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. I tillegg publiserer vi all forelesningsmateriell og seminarmateriell i god tid før undervisningen starter, slik at studentene får tid til å gå gjennom materialet på forhånd. Psykologi- og jusbiblioteket er et av tre bibliotek på campus som har tilrettelagte leseplasser der man kan få teksten forstørret eller opplest. 

Opplever dere at tiltakene og hjelpemidlene er tilstrekkelige?

– Vi opplever at studentene er fornøyd med tilretteleggingstiltakene, men vi skulle gjerne hatt flere undervisningsrom som er universelt utformet med teleslynge og god plass til rullestolbrukere.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert på: 
11/09/2018 - 15:51
Sist endret: 
01/10/2018 - 15:00