Dette er den nye redaktøren i Midnattsolposten

I februar har Maren Irene Gåre Bakkevoll tatt over som redaktør etter Kirsti Seljenes. Bakkevoll blir med det avisas andre redaktør.

Bakkevoll studerer rettsvitenskap på andre året. Hun har erfaring som redaktør i Jus’t – tidsskriftet for jusstudentene v/UiT og radiomedarbeider hos Radio Tromsø. 

– Tidligere redaktør har gjort en god og viktig jobb for avisa. Det er ikke lett å bygge ei avis fra bunnen av. Den viktigste jobben vi gjør når er å sørge for at studentene på UiT vet om oss. Jeg vil at vi skal bli et like naturlig sted for studenter å sjekke for nyheter som lokalavisene og de store nasjonaleavisene. Nå er vi en liten redaksjon, så rekruttering til redaksjonen er og en stor og viktig oppgave fremover, sier Bakkevoll.

Jeg vil at vi skal bli et like naturlig sted for studenter å sjekke for nyheter som lokalavisene og de store nasjonaleavisene.

Maren I. G. Bakkevoll, redaktør

Den nye redaktøren har mange hatter å sjonglere. Samtidig som hun tok over som redaktør ble hun og ansatt i et praktikantskap hos UiT. Før nyåret var Bakkevoll listeleder i Sosialdemokratene v/UiT og valgt inn i Studentparlamentet. 

– Når det begynte å bli klart at jeg skulle ta over avisa i januar meldte jeg meg ut av parlamentet. Listeledervervet gikk jeg ut av allerede i oktober før jul fordi jeg ville fokusere på andre ting.

I tillegg til å ha vært aktiv i studentpolitikken er Bakkevoll enda aktiv i politikken med Arbeiderpartiet som base, og er ungdomskandidaten for AUF i Troms til fylkestinget. 

– Det er helt klart en svakhet at det i det hele kan settes spørsmålstegn bak mine motiver. Likevel legger jeg ikke skjul på situasjonen min. Så lenge jeg er bevisst og åpen så tror jeg det ikke er noen grunn til bekymring. Jeg kommer for ordensskyld til å unngå å blande meg mye inn i dekking av både Studentparlamentet og politikk generelt. Min rolle i avisa kommer først og fremst til å være lede redaksjonen på et administrativt nivå, og hjelpe de å skrive de sakene som opptar dem. Jeg kommer til å kjøre veldig flat struktur. 

Publisert på: 
20/02/2019 - 07:15
Sist endret: 
28/02/2019 - 19:00