Denne gjengen arrangerer et litt annerledes konsept for å finne svare på klimakrisa. På bildet (fra venstre): Mina Taaje, Stine Lillebrygfjeld, Helene Norstrøm, Nikolai Albert Gabriel Schwalenstocker Winsnes og Julie Høie Nygård. Foto: Start UiT.

Kan 40 studenter klare å redde Nord-Norge - litt?

Lørdag 9. mars arranger Start UiT "Grønne Løsninger", et innovasjonshackaton med fokus på klima- og miljøutfordringen Nord-Norge står og blir å stå ovenfor i fremtiden. Kan førti studenter finne frem til en løsningen som skal redde oss fra klimakrisa?

Håpene er stor for hva som kan komme ut av innivasjonshackatonnet til Start UiT. Førti studenter skal i grupper på fire komme på hva som kan være løsingen på klimautfordringene, med et spesielt fokus på Nord-Norge.


Mina Taaje, kommunikasjonsansvarlig i Start UiT og kommunikasjonskoordinator i prosjektgruppa til Grønne Løsninger. Foto: Start UiT

– Dagen starter med et foredrag fra Senter for fornybar energi som heter «En diagnose på klodens klima» og en hilsen fra CICERO-direktør Kristin Halvorsen. Etter dette skal deltakerne dypdykke inn i tematikker som bærekraft og klimautfordringer, før de deles inn i grupper og får arbeide med å finne en løsning og utvikle denne, forklarer Mina Taaje, kommunikasjonsansvarlig i Start UiT og kommunikasjonskoordinator i prosjektgruppa til Grønne Løsninger.

Vidre forklarer Taaje, 

– Dagen er delt inn i to arbeidsøkter på omlag tre timer, med en pause på midten med foredrag fra Remiks, KUPA, Framtiden i våre hender og Spire, og et pitchekurs fra SpareBank 1 Nord-Norge. På slutten av dagen skal deltakerne pitche ideene sine foran en jury som skal kåre vinnerne av årets Grønne løsninger.

Plast og havnivået 

Det er godt kjent at verden står ovenfor mang mulige miljøkatastrofer. Det gjør det lett å glemme hvilke lokale utfordringer vi står ovenfor. 

– Det som er høyst aktuelt for Nord-Norge er havproblematikken; temperaturen øker, et økende CO2-nivå fører til at havet forsurner og gjør at færre arter får overlevelsesmulighet, og isen smelter slik at havnivået stiger. Plast i havet er også et utrolig stort problem. Det fører til at mikroplasten blir spist av fisken, som igjen blir spist av mennesker. Vi vet ennå ikke hvilken skade mikroplast kan ha for oss mennesker, men vi ser allerede at flere havarter lider av mikroplasten, sier Taaje. 

Taaje påpeker også at Nord-Norge kan ende opp med å bil ubeboelig,

– Golfstrømmen er sensitiv på temperaturendringer, og man ser at virkningene har hatt effekt. I verste fall stopper Golfstrømmen opp – dette vil gjøre Nord-Norge ubeboelig.

Hvis ikke vi bryr oss om at fremtidens løsninger skal være grønne, hvem vil da gjøre det?

Mina Taaje

 

Innovasjonshackathon

Et innovasjonshackathon er en sprintmetode for å arbeide intensivt med nye ideer. Det er flere metoder å jobbe på i et hackathon, og mange varianter av arbeidsmetodikken. Grønne Løsninger er en kortversjon av de døgnlange hackathonene som arrangeres nasjonalt og internasjonalt. Man starter med et utgangspunkt. Så må deltakerne selv komme med egne vinklinger og innovative løsninger på problemstillingen. Det jobbes i korte, intense økter.

En sjelden mulighet

Det er ikke ofte det arrangeres innovasjonshackathon i Tromsø. Det er heller ikke hver dag så mange viktige klimaaktører samles i byen.

– Studentene får opplæring i den faktiske statusen på klimautfordringene fra høyt kompetente aktører slik som Framtiden i våre hender og Senter for fornybar energi, i tillegg til et utvida nettverk med engasjerte medstudenter. Det er også viktig å utfordre seg selv i hverdagen, og et hackathon som dette skjer ikke ofte. Hvor mange ganger får man egentlig muligheten til å utfordre seg selv på en slik måte? sier Taaje.

I dag er det mange studenter som er opptatt av klimaendringene. Taaje mener det er flere grunner til å fortsette å bry seg, 

– Det er dagens studenter som kommer til å oppleve klimaendringene på sitt verste og det er vi som skal arve problemene vi står overfor i dag. Hvis ikke vi bryr oss om at fremtidens løsninger skal være grønne, hvem vil da gjøre det? Klimautfordringene vil ikke bli mindre viktige eller skape færre problemer enn de gjør nå, så vi er nødt å ta de på alvor.

 

Publisert på: 
07/03/2019 - 22:41
Sist endret: 
07/03/2019 - 22:41