Minusgrader hindret ikke disse fra å delta i historisk 8.-marstog

Studenter fra UiT troppet selvsagt opp på årets 8. marstog med over, rekord mange, 2000 oppmøtte.

Til tross for rekordstort oppmøte, var hverken Universitetet i Tromsø eller Studentparlamentet UiT til stede og organisert under noe parole. Det hadde derimot SAIH Tromsø, som Midnattsolposten fulgte under toget. 

Midnattssolposten tok en prat med fire av studentene som troppet opp: Marisa, Herman, Sunniva og Brynjar. Vi spurte dem om blant annet hvordan de ser studiet eller sitt fagfelt relatert til feminisme, likestilling og kjønn. Som fire av studenter i denne saken illustrerer, er engasjementet blant studenter for kvinnesaken stor. 

Marisa Sauret, student i Peace and Conflict Transformation


Sauret er daglig leder ved Bodega. Foto: Julia Wong

Hvorfor har du møtt opp her i dag?  

– Helt ærlig, mest fordi vennene mine skulle delta i toget i dag, men også fordi jeg liker å gå i tog og støtte gode kampanjer som kvinnesak! 

Hvordan ser du studiet ditt relatert til feminisme, kjønn og likestilling? 

– I fredsforskning er kjønnsperspektiv helt klart en viktig del av en fredsprosess! Vi trenger flere perspektiv for å kunne skape fred. Det har begynt å bli en del av fagfeltet, men vi trenger fortsatt et større fokus på dette! Patriarkatet må fremdeles bekjempes videre.  

Har du gått i 8.mars-tog før?  

– Ikke her i Norge, men helt sikkert i Canada hvor jeg kommer fra. Jeg elsker å gå i tog og har gått i mange tog!  

Kan du nevne et kvinnelig forbilde? 

– Elizabeth May! Lederen av Green Party i Canada.  

Herman Siggerud, statsvitenskapstudent


Siggerud er leder i SAIH Tromsø. Foto: Julia Wong.

Hvorfor har du møtt opp her i dag?  

– Jeg har møtt opp her for å gå sammen med SAIH, i solidaritet med kvinnelige studenter og akademikere over hele verden.  

Hvordan ser du studiet ditt relatert til feminisme, kjønn og likestilling? 

– Representasjon, holdninger og å ta hensyn er viktig i politikken! Man kan se på representasjon av antall kvinner på Stortinget opp mot menn for eksempel. Her i Tromsø har vi en kvinnelig ordfører som jeg synes gjør en god jobb.  

Har du gått i 8.mars-tog før? 

– I fjor gikk jeg også her sammen med SAIH.  

Kan du nevne et kvinnelig forbilde? 

– Det er vanskelig å nevne kun én! Blant noen, kan jeg nevne: Beate, leder i SAIH nasjonalt; Kristin Røymo, ordfører her i Tromsø; Lan Marie Berg, oslobyråd.  

Sunniva Kristine Jaspers Grønnslett, ernæringsstudent


Grønnslett er nestleder i SAIH Tromsø. Foto: Julia Wong.

Hvorfor har du møtt opp her i dag? 

– Jeg har også møtt opp her for å gå sammen med SAIH. Samtidig viser statistikk at kun 27% av kvinner mener full likestilling er oppnådd i Norge. Det viser jo hvor mye vi har igjen å gå for økt likestilling og hvor viktig denne dagen er!

Hvordan ser du studiet ditt relatert til feminisme, kjønn og likestilling?

– Spiseforstyrrelser og kroppspress i samfunnet, hvor Barbie og Kim Kardashian blir sett på som forbildet, er et stort problem! 

Har du gått i 8.mars-tog før?

– Ja, jeg startet å gå årlig for fire år siden. 

Kan du nevne et kvinnelig forbilde?

– Missy Elliott! 

Brynjar Andersen Saus, fysikkstudent


Når Saus ikke studerer er han engasjert i lokalpolitikken i Tromsø.

Hvorfor har du møtt opp her i dag?

– Jeg har møtt opp her for å gå sammen med Arbeiderpartiet, men selvsagt fordi kvinnesak er viktig for meg personlig. 

Hvordan ser du studiet ditt relatert til feminisme, kjønn og likestilling?

Jeg ser en rekke utfordringer i mitt fagfelt, med få kvinner bade blant medstudenter og professorer. Ved å inkludere kvinner, stiller sivilingeniøryrket sterkere. Uten kvinner taper vi flere perspektiv. I historien er det en rekke eksempler på hvordan forskning eller nye oppdagelser fra kvinner blir stjålet av menn eller skjult, kun fordi de var kvinnelige forskere! 

Har du gått i 8.mars-tog før?

– Ja, jeg går her hvert år. 

Kan du nevne et kvinnelig forbilde eller helt du har?

– Det er mange å velge mellom, men jeg vil trekke frem Alexandria Ocasio-Cortez! Hun har tatt både amerikansk politikk og sosiale medier med storm. Jeg vil beskrive henne som den aller mest talentfulle politikeren i hele verden akkurat nå!