En hilsen fra Studentparlamentet

Kjære studenter, kjære UiT og kjære Nord-Norge: gratulerer med en ny studentavis!

UiT Norges arktiske universitet er mer enn en arbeidsplass, og mer enn en utdanningsinstitusjon. Det som skiller universitetet fra de fleste andre arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, er at universitetet langt på vei er sitt eget lille samfunn. I likhet med andre samfunn har universitetet sine egne folkevalgte organer, sitt eget omseggripende og mektige byråkrati, og sine egne interessegrupper og interessemotsetninger. 

Det begynner imidlertid å bli en stund siden UiT har hatt en velfungerende arena for nyheter og debatt om det som skjer i universitetssamfunnet. Det hender at lokal- og regionalmedia skriver om universitetet, men det er ikke så ofte som vi skulle ønske, og ikke med et perspektiv fra innsiden. Studentavisa Midnattsolposten blir derfor et veldig kjærkomment tilskudd. Først og fremst for å synliggjøre studentenes stemmer og synspunkter i saker som har med universitetet å gjøre, men forhåpentlig også som en arena for debatt og diskusjon for hele institusjonen, og samfunnet rundt universitetet.

Vi i studentparlamentet har stor tro på at den fremtidige utviklingen av UiT blir bedre om de involverte er informerte, og flest mulig har kjennskap om og mulighet til å engasjere seg i diskusjonen om veien fremover. Vi har også et håp om at Midnattsolposten kan bidra både til økt kunnskap om studentdemokratiet ved institusjonen og om den funksjonen studentenes tillitsvalgte har. Det betyr ikke at vi forventer at studentavisen skal være noen ukritisk heiagjeng til alt studentdemokratiet foretar seg.

 

“Selv vi som er valgt for å være studentenes vaktbikkjer kan trenge en vaktbikkje innimellom”.

Ida-Elise Seppla Asplund

 

Vi er mange både i og rundt denne institusjonen som forvalter et ansvar på vegne av andre, enten det er i studentdemokratiet, universitetsbyråkratiet eller i studentsamskipnaden. Kanskje har det litt for lenge fått være sånn at vi har fått holde på med vårt, uten at noen har stilt kritiske spørsmål til det vi driver med? Selv om vi har verdens beste intensjoner i arbeidet vårt, så er det nok lett å glemme alle man står til ansvar for om man bare får sitte for seg selv på kontoret og holde på med sitt. For at vi skal gjøre en best mulig jobb, så trenger vi at noen holder oss litt i ørene og ser oss litt i kortene. Selv vi som er valgt for å være studentenes vaktbikkjer kan trenge en vaktbikkje innimellom.

Så kan man si at det er et stort ansvar å legge på en fersk studentavis – men det ansvaret er vi helt sikre på at Midnattsolposten er i stand til å ta. Vi skal også gjøre vårt til å bidra, både gjennom å tilstrebe størst mulig åpenhet rundt studentpolitikken, og gjerne også gjennom å bidra med kommentarer og annet stoff der det er naturlig.

Avslutningsvis, så er det jo heller ikke sånn at studentene ved UiT kun holder på med studentpolitikk (heldigvis!). UiT har et rikt og levende studentmiljø, som driver med alt fra profesjonell idrett til korps og konsertarrangering og det meste annet mellom himmel og jord. Vi i Studentparlamentet tror at Midnattsolposten kan bidra til å synliggjøre også mange av disse sidene av studentlivet, til glede for alle studentene ved institusjonen. Vi er i alle fall helt klare på at et ordentlig universitet, det blir det ikke før man har en ordentlig studentavis. 

Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet
Ved leder Ida-Elise Seppla Asplund

Publisert på: 
23/08/2017 - 09:47
Sist endret: 
24/01/2018 - 09:14