Kaffemøte med UiT`s studentombud (Høyre nærmest: UiT`s studentombud Torill Varberg, leder i Campustinget i Finnmark Stine-Andrea Hasselberg og Tillitsvalgtsansvalg Jeanette Olafsen)

Fokus på studentenes rettigheter

Campustinget i Finnmark inviterte studentene ved UiT Campus Alta til semesterets første kaffemøte med UiT`s studentombud Torill Varberg for å vekke oppmerksomhet rundt studentenes egne rettigheter.
Kaffemøtene er åpne arrangementer med ulike tema som gjør at studentene kan komme til det de interesserer seg for

Stine-Andrea Hasselberg, leder for Campustinget i Finnmark.

Arrangementet ble originalt startet opp for å skape en møteplass for de tillitsvalgte der de kunne bli bedre informert, snakke og diskutere om det som skjer på universitetet samme. Dette er nå endret til at arrangementet er åpent for alle studentene slik at alle de som er interesserte kan komme.

Campus Alta har slitt en del med å engasjere studentene. I og med at studentene her er spredt over store områder så kan det være vanskelig å samle dem

Torill Varberg, UiT`s studentombud.

Varberg er en uavhengig bistandsperson for studenter ved UiT Norges arktiske universitet, og kan være behjelpelig med problemer du møter gjennom studietiden samt redegjøre for hvilke rettigheter du har som student. 

Dette er det første kaffemøtet i dette semesteret og campustinget forteller at det har blitt til en tradisjon å invitere studentombudet tidlig i starten av et nytt skoleår. De som er på til kaffemøtet er både tillitsvalgte og andre studenter med spørsmål angående sine og klassens rettigheter som studenter. Møtene er uoffisielle og det er åpent for å snakke om alt. Derfor kan man ikke si hva som blir sagt, men en del av det som blir tatt opp er på klagelisten til UiT.
 
En siste oppfordring av studentombudet er at studentene må bare være flink til å be Campustinget om å ta opp ulike tema så tror jeg nok at de vil gjøre det. Hun synes at engasjementet fra Campustinget til å arrangere slike kaffemøter er veldig bra.

Det er viktig at studentene vet om studentombudet og hvilke rettigheter de har som studenter

Stine-Andrea Hasselberg, leder for Campustinget i Finnmark.

 

Publisert på: 
11/12/2017 - 16:04
Sist endret: 
11/12/2017 - 16:04