Anna Kaisa Partapuouli. Foto: Aili Elisa Thomassen

Årets unge kunstner

Den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli skriver om hverdagen som same. Nå er hun utnevnt av Riddu Riđđu-festivalen til årets unge kunstner.

Ánná Káisá Partapuoli vokste opp i Skånland i Troms og Soppero i Kiruna, Sverige, men er nå bosatt i Tromsø hvor hun studerer til å bli lektor. 23-åringenhar fremført tekstene sine på ulike samiske arrangementer, blant annet på festivalen Márkomeannu. Nå får hun muligheten til å opptre på den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu som årlig blir arrangert i Kåfjord.

En stor anerkjennelse

Partapuoli sier det er en stor anerkjennelse å få utmerkelsen «Årets unge kunstner»:

– Det gir meg inspirasjon til å fortsette skrivinga. Flere dyktige kunstnere har vært før meg, og det er med ærefrykt at jeg fortsetter i deres fotspor. Jeg er veldig glad for å få denne muligheten, og at Riddu Riđđu tør å satse på en poet er kult, sier hun.

Festivalsjef Karoline Trollvik beskriver henne slik: «Ánná Káisá Partapuoli er et ungt litterært talent som imponerer i måten hun plasserer seg selv i det samiske samfunnet, mens hun observerer og kommenterer innenfra.»

Mange utfordringer

Hverdagen som same står sentralt i tekstene. Partapuoli mener kulturfenomener, reindrift, rasisme og rettighetsspørsmål er viktige temaer, og ønsker å ta opp dette som poet:

– Jeg vil skrive poesi som samer, og spesielt ungdom, kan ha glede av, eller finne trøst og motivasjon i. I tillegg vil jeg gjerne bruke poesien til å være en stemme i samfunnet. 

– Hva er din opplevelse av å være ung same i dag?

– Jeg er glad og stolt over å være same. Samtidig bærer vi mye på våre skuldre. Vi står ovenfor mange utfordringer, både nå og i fremtiden. Vi sitter igjen med dype sår etter blant annet koloniseringen og fornorskingspolitikken, og mye av både språk og kultur går en usikker fremtid i møte. Unge samer møter fortsatt rasisme, fordommer og frarøveri av kultur- og næringsgrunnlag. Jeg føler at som ung same har jeg et ansvar for å bære min kultur, min næring og mitt språk videre inn i fremtiden. Det kan oppleves som både tungt og meningsfylt. 

Stipend og egen programdel

I tillegg til å tildeles et stipend på 25 000 kr vil Partapuoli som årets unge kunstner ha en egen programdel på festivalen hvor hun selv velger format og visningsform. 

– Hva er planene for programdelen din på Riddu Riđđu-festivalen?

– Jeg har ennå ikke begynt å planlegge programdelen sammen med festivalstyrelsen, så det er usikkert. De som møter opp, får se! Jeg gleder meg i hvert fall masse. 

Publisert på: 
09/04/2018 - 13:10
Sist endret: 
09/04/2018 - 14:30