Kultur

alt me 2

Ei førehandsvising av framtidas forfattarar

Studentane ved Forfatterstudiet i Tromsø har nyleg gitt ut antologien Brygg, ei samling med nokre av tekstane dei har jobba med dette året. Antologien inneheld både poesi, prosa og dramatikk, og blei lansert på Hålogaland teater i slutten av mai med opplesingar frå alle studentane.
Festivalleder Karoline Trollvik. Foto: Stig Brøndbo

Riddu Riđđus programslipp 2017

Det nærmer seg Riddu Riđđu, en av sommerens store begivenheter. Dette er en internasjonal festival med en sterk urfolksprofil, som er belønnet for bevisstgjøring på den samiske kulturen. Fredag 26.mai ble årets program lansert.

Sider