Mathias Agaze. Foto: privat

Ønsker en endring av student­parla­mentets reglement for støttemidler

Mathias Agaze, leder av Studentparlamentets Kontroll- og Organisasjonskomitè etterlyser bedre oversikt over studentmidlene.
“Hvordan disse pengene brukes er det derimot liten eller ingen kontroll over”

Mathias Agaze, Leder av Studentparlamentets Kontroll- og Organisasjonskomitè

 

Studentparlamentets tidligere tildelinger av midler til diverse organisasjoner på universitetet har i høst vakt min interesse. Derfor er det med glede jeg observerer at Midnattsolposten tar opp dette temaet. Mange av studentene er kanskje ikke klar over det, men årlig fordeler studentparlamentet store summer til ulike studentorganisasjoner og studentutvalg på universitetet.

Hvordan disse pengene brukes er det derimot liten eller ingen kontroll over.

Undertegnede har gjennom hele sin tid som medlem av kontrollkomitèen stilt spørsmål ved måten parlamentet tildeler penger på. Prosessen fram til vedtak er meget bra med søknadsprosess og tydelige vilkår som må oppfylles for at organisasjonen i det hele tatt skal få vurdert sin søknad.

Men, etter at støtten er tildelt forsvinner all kontroll- og sanksjonsmulighet for parlamentet.  Risikoen for at pengene skulle havne på avveie er der, men samtidig er det som leder for studentparlamentet sier basert på en tillit til at pengene faktisk går til det til er innvilget for.

Min oppfordring til studentparlamentet er at denne saken løftes inn som dagsorden på et av vårens parlamentsmøter. Det er tydelig at det er et behov for endringer i reglementet for tildeling av støttemidler slik at penger faktisk går til det skal gå til, og at de lovnader som gis i søknader holdes.

Formålet med at studentparlamentet tildeler midler til forskjellige organisasjoner er at det skal komme studentene til gode og bidra til økt studentvelferd, og da kan det ikke være noe i veien for at dette faktisk skjer. Samtidig er det viktig at tilliten til de organisasjonene som får tildelt penger ikke svekkes.

Avslutningsvis kan det og nevnes at hvis penger som studentparlamentet tildeler ender opp i et medlems egne lommer er dette mulig å sanksjonere.

Slik praksis omfattes av straffelovens bestemmelser om underslag og vil dermed kunne føre til bøter og i verste fall fengsel. Dette tror jeg derimot at de aller fleste er klar over og ikke er tilfelle for universitetets studentorganisasjoner.

 

Av Mathias Brattli Agaze

Leder, Studentparlamentets Kontroll- og Organisasjonskomitè

 

Publisert på: 
16/01/2018 - 16:25
Sist endret: 
22/03/2018 - 14:21