Henrik Hjelle, leder for Midnattsolposten i Finnmark. Foto: Kristin Humstad

Fryser vi ut en samisk del av befolkningen?

Vi må gå oss selv i sømmene for å svare på det spørsmålet.

Ved studiestart i år foregikk det en diskusjon angående «språkkravet» ved Sámi allaskuvla, også kjent som den Samiske høgskolen. I dag har vi et samisk utdanningstilbud, ved Samisk høgskole, og undervisningen foregår hovedsakelig på nordsamisk - altså må du beherske nordsamisk for å kunne studere der. 

Ved semesterstart reiste parlamentarisk nestleder ved Norske Samers Riksforbund, altså Sametinget, spørsmål ved denne praksisen, og om den var ekskluderende – noe han argumenterte for på nordnorsk debatt.

Ved UiT – Norges Arktiske Universitet, prøver vi å sikre samisk språk ved kvotering. Ved UiT opererer vi med en språkkvote som skal sikre at det utdannes akademikere og profesjonsutøvere som kan samisk, og dermed kan forene utdanningssektoren med den samiske delen av befolkningen vår. Dette er viktig, og noe vi bør heie frem. 

Språket ditt burde ikke avgjøre tilgangen din på kunnskap som akkumuleres ved UiT, eller dine muligheter til utdanning. 

Og mens vi på UiT diskuterer samisk kvotering, diskuterer Samisk høgskole undervisningsspråk. Det ser ut som at språk, både på UiT og på Samisk høgskole, avgjør tilgangen din på kunnskap, og muligheter til utdanning. Dessverre.

Alle som har en samisk bakgrunn har naturligvis et forhold til den samiske historien, som vi vet er preget av diskriminering. Heldigvis har man de senere år sett en utvikling av samisk stolthet og verdsetting av samisk kultur. Dette er noe som de fleste samer har med seg. Språket har derimot ikke manifestert seg i tråd med utviklingen. 

Praksisen ved samisk høgskole er problematisk fordi den skaper en indre krets samer som behersker det nordsamiske språket, mens de som snakker lule- eller sørsamisk, eller som ikke snakker samisk på samme nivå, men like fullt er samisk, holdes utenfor.

Praksisen ved UiT hvor man kvoterer inn på bakgrunn av samisk språk er også problematisk. Tanken er god, den sikrer at utdannede kan vende tilbake til lokalsamfunn som har samisk som førstespråk. 

Problemet oppstår fordi vi ikke vet hvordan kvoteringen fungerer. Vi må tilbake til 2008 for å finne en studie som adresserer dette, da med kvotering inn til medisinstudiet: Norut Alta har funnet at ja; søkere tatt opp på samisk kvote vender tilbake til landsdelen hvor deres røtter er, men nei; de vender ikke tilbake til sine hjemkommuner i samiske kjerneområder.

Dersom det er et ønske om at det samiske språket skal manifestere seg i den samiske befolkningen, samtidig som universitetet og høgskolen sikrer kompetanse inn i samiske kjerneområder, slik det virker som både Samisk høgskole og UiT vil, bør det legges til rette for at de som ønsker det motiveres og inspireres til å lære seg språket, men at dette ikke trenger å være et krav for å ta en utdanning – slik man i dag ser på den samiske høgskolen.  

Om vi eksempelvis tar for oss journalistutdanningen ved den samiske høgskolen, må man bemerke seg at arbeidet vil handle om å nå ut med et budskap. Nordsamer, lule- og sørsamer, i tillegg til andre tilhørende den norske befolkningen, vil være mottakere av budskapet. 

Satt på spissen; er målet at kun samer som kan det nordsamiske språket skal forstå innholdet i budskapet? Jeg tror svaret er ganske enkelt er nei.

Hensikten med all journalistikk handler vel om at man klarer å sikre seg flest mulige perspektiv når man presenterer en sak, og at man når ut til flest mulig med budskapet. 

Er du en av de mange samene som ikke snakker samisk, så kan du ikke per i dag ta samisk journalistutdanning ved ​Samisk høgskole. 

Med tanke på at det er så få søkere til studiet burde noen kanskje ta skjeen i en annen hånd? Det er jo synd om man ikke får fram perspektivet til «nåtidens samiske befolkning» fordi de ikke kan nordsamisk.

Og samtidig burde UiT gå sine egne kvoteringer i sømmene, for å sikre at kvoteringen faktisk har en ønsket effekt.

Til syvende og sist handler dette om lik rett til utdanning, uansett om du studerer på UiT eller på den Samiske høgskolen. 

 

 

Publisert på: 
30/08/2018 - 11:00
Sist endret: 
30/08/2018 - 23:58