Redaktør Kirsti Seljenes

Hvor er mannfolka på MH?

God høst studenter, og velkommen til et nytt studieår. La oss snakke om menn!

Først, la oss se hva sommeren inneholdt: sammenslåing mellom Kunstfak og Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU), studenter bor i båt eller står i kø for å få boplass. Det er mange ting å ta tak i, men først: kvotering. 

I begynnelsen av juli publiserte leder av Studentparlamentet, Daniel Hansen Masvik, en status på Facebook hvor han tar til ordet for at det er «herlig» at Trump-administrasjonen kom med et vedtak om å ikke kvotere på hudfarge – et vedtak opprinnelig innført av Obama og hans administrasjon for å fremme mangfold. Dette er i USA. Ikke i Tromsø, for den oppvakte leser. 

Masvik avslutter innlegget med hashtaggen #LikRettTilUtdanning. Flere engasjerer seg i dette utsagnet, og iTromsø skrev en sak på det. Agurknyheter. Grunnen til at vi tar opp dette nå, er at det nå diskuteres kjønnskvotering på Universitetet i Tromsø. 

Masvik poengterer at meningen hans ikke gjelder Studentparlamentet – da det ikke foreligger et nytt arbeidsprogram fra de enda – men at utsagnet er en personlig mening, når det blir stilt spørsmål om hvorvidt han mener dette også gjeler samisk kvotering på UiT. Slik var debatten i gang, som ligger offentlig på Facebook. 

Masvik poengterer at han er enig i at UiT burde gjøre individuelle vurderinger på studier med kvotering, og at skjevhet i kjønn/spesifikk gruppe kan være problematisk. Fint, da har vi et grunnlag å diskutere videre på. For det er nemlig nettopp det vi skal gjøre nå. 

For å ta bakgrunnsinformasjonen først: Samisk kvotering er først og fremst en språkkvotering for å sikre at det utdannes akademikere og profesjonsutøvere med samisk språkkompetanse. I tillegg har vi en nordnorsk kvote på UiT som skal sikre at arbeidskraften, altså oss unge, blir værende i landsdelen. Den ene kvoten litt lettere å måle effekten av enn den andre. 

I år skal det diskuteres kvotering, og da også kvotering av menn inn på profesjonsstudiet i psykologi. Dette studiet har i likhet med medisin og odontologi en hovedvekt av kvinner. Opp mot 80 %. Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har søkt Kunnskapsdepartementet om å få lov til å kvotere inn 30 % menn. 

Kravet fra Kunnskapsdepartementet er at det må være 80 % kjønnsovervekt for å få lov til å kvotere. 

“Universitetet har et ansvar for å utdanne en gruppe klinikere som møter samfunnets behov, og samfunnets behov er menn i helsetjenesten”

Som pasient eller klient hos en psykolog, har du, på samme måte som hos fastlegen, rett til å velge hvorvidt du ønsker en kvinnelig eller mannlig terapeut. Du skal ha frihet til å velge, og dermed påvirke din egen opplevelse av helsevesenet. Universitetet har et ansvar for å utdanne en gruppe klinikere som møter samfunnets behov, og samfunnets behov er menn i helsetjenesten. 

Vi skal altså kvotere menn inn på studier. 

For psykologutdanningen handler dette om å kunne tilby et mangfold av terapeuter, og man kan argumentere for at dette handler om identifikasjon og bakgrunnsforståelse. Menn skal ha mulighet til å velge menn, og også kvinner skal kunne velge en mannlig behandler. Da må det være flere terapeuter å velge mellom.

Samtidig har vi en forsknings- og utdanningsminister som mener dette vil være urettferdig. Hun sier klart og tydelig nei – foreløpig. Kvinner har bedre karakterer. Hvordan kan vi da forsvare at kvinner i mange år allerede er kvotert inn på tekniske fag, eller at menn er kvotert inn på veterinærstudiet? 

Kvoteringen på teknologiske fag har fungert likt; kjønn har fått forrang over karakterer. Dette har vært et viktig tiltak for å få kvinner inn på teknologiske utdanninger, det har vært viktig for å få menn inn i veterinærmedisin, selv om det kanskje ikke har så mye å si om datateknikeren din er kvinne eller mann, eller om dyrlegen din heter Aslak eller Anna – det burde i hvert fall ikke ha noe å si. 

Det som derimot spiller en rolle er om terapeuten din er kvinne eller mann. 

Denne debatten har lenge vært på de andre universitetene som tilbyr profesjonsutdanning innen psykologi, og vi i Midnattsolposten ønsker en debatt om kvotering på kjønn hjertelig velkommen til UiT. 

Med ønske om et godt semester,
v/ redaktør Midnattsolposten
Kirsti Seljenes

Publisert på: 
15/08/2018 - 17:08
Sist endret: 
15/08/2018 - 17:53