Student­parlamentet svarer City Scene

Studentparlamentet tar oppfordringen fra daglig leder ved City Scene på strak arm! Vi har faktisk allerede startet.

I et innlegg skriver Jonas Bertelsen Apeland om vanskeligheten mange studenter har med å finne tid og økonomi til studentengasjement. Denne bekymringen deler jeg absolutt! Arbeidsutvalget til Studentparlamentet sitter i disse dagen og skriver et forslag til arbeidsprogram for perioden 2018-2019, det overordnede dokumentet for hva Studentparlamentet skal jobbe for i år.

“Jeg har selv jobbet på City Scene og sett mangelen på frivillige.”

Daniel Hansen Masvik

Jeg kan betrygge daglig leder av City Scene i Alta og alle studenter ved UiT at arbeidsutvalget til Studentparlamentet innstiller på å jobbe for bedre studentøkonomi, bedre psykisk helse og mindre ensomhet.  ShoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse) kommer til å spille en stor rolle i vårt arbeid og forberedelsene til 5. september, når resultatene kommer, er allerede godt i gang sammen med UiT og Samskipnaden.

Jeg har selv jobbet på City Scene og sett mangelen på frivillige. Jeg har selv startet opp og drevet en studentorganisasjon og sett mangelen på tid til engasjement. Dette har jeg førstehånds kunnskap om. Studentengasjement er noe arbeidsutvalget til Studentparlamentet innstiller på å jobbe for å legge til rette for og øke i året som kommer, la det ikke være noe tvil om det.

Jeg tar oppfordringen fra City Scene imot med åpne armer, det gleder meg veldig at også studenthusene kommer på banen, de er enormt viktige for studentene i sine respektive byer. Jeg ser frem til et godt samarbeid i året som kommer og er glad for å se at vi drar i samme retning.

Av Daniel Hansen Masvik
/Leder Studentparlamentet UiT

Publisert på: 
27/08/2018 - 20:20
Sist endret: 
01/10/2018 - 14:59