Jarle Kaasen, gruppeleder Moderat Liste - UiT. Foto: privat

Når Youngstorget marsjerer inn i Studentparlamentet

"Der fremgår det at AUFs studentlag skal drive valgkamp for Sosialdemokratisk liste".

Denne uken hadde studentavisen Midnattsolposten en artikkel om Sosialdemokratenes ekstraordinære årsmøte. Det i seg selv er ikke så interessant. Det som derimot er interessant, er hva som skrives om Sosialdemokratenes nye tilknytning til AUF. 

Det som virkelig fanget vår oppmerksomhet, finner vi i nest siste avsnitt i artikkelen. Der fremgår det at AUFs studentlag skal drive valgkamp for Sosialdemokratisk liste. Det er et problem, fordi listene i utgangspunktet skal være likestilte økonomisk for valgkamp. Dette gjøres blant annet ved at listene får lik valgkampstøtte av studentparlamentet. Om denne nye organisasjonen derimot på den ene siden gjennom listen mottar valgkampstøtte fra studentparlamentet og på den andre siden har et tradisjonelt pengesterkt AUF som kan finansiere valgkamp i tillegg, vil dette skape et klart og solid skille mellom listene i studentparlamentet.

“Får vi se Arbeiderpartiets «valgkampmaskineri» rulle inn fra Youngstorget for å overstyre UiT-studentenes hverdag?”

Dette utnytter også et «hull» i regelverket, hvor organisasjoner som mottar stor støtte fra andre steder enn Studentparlamentet ikke er berettiget til støtte gjennom semesteravgiftsfordelingen. Dette fremkommer av «Reglement for tildeling av støttemidler» § 3.  Her hopper AUFs studentlag/sosialdemokratene bukk over det, ved å være to organisasjoner, uten at det i realiteten finnes et klart skille mellom dem. Dette bør kontroll- og organisasjonskomiteen se på og klarlegge hva som er riktig forståelse av vedtektene. Kun slik vil vi kunne ha en ryddigst mulig valgkamp til våren. Etter kontroll- og organisasjonskomiteens vurdering, vil vi se på muligheten for å endre vedtektene for å sikre likhet blant alle de politiske listene.

Moderat Liste registrerer at vi er den eneste uavhengige listen igjen i studentparlamentet. Vi har et borgerlig verdigrunnlag, men har medlemmer som tilhører alle partier på borgerlig side og også medlemmer som ikke tilhører et parti. Tidligere Sosialistisk studentlag har nå blitt SV UiT og tidligere Sosialdemokratene har nå blitt AUFs studentlag ved UiT. Vi er altså den eneste listen som står uavhengig av noen politiske partier og som kun har studentvelferd og studentpolitikk som våre saker. Det er vi stolte av.

Det blir en spennende valgkamp til våren. Får vi se Arbeiderpartiets «valgkampmaskineri» rulle inn fra Youngstorget for å overstyre UiT-studentenes hverdag? Heldigvis vil vi i Moderat Liste alltid stå på for studentene uavhengig av noe moderparti og vi vil være særdeles kritisk mot denne utviklingen i studentparlamentet som Sosialdemokratene/AUFs studentlag står i bresjen for.

 

Jarl Kaasen
Gruppeleder
/Moderat liste

Publisert på: 
01/11/2018 - 11:50
Sist endret: 
01/11/2018 - 18:50