Nora Peroline Raanes Danielsen under demonstrasjon i Tromsø sentrum. Foto: Privat

Streik fra en sykepleierstudents perspektiv

"Jeg har aldri vært i en streik, og jeg gjør meg noen tanker som sykepleierstudent om det samfunnet jeg skal ut i jobb i".

Norsk sykepleierforbund er i streik mot NHO Service og Handel. Om 1 ½ år er jeg ferdig utdannet sykepleier, og følger derfor med på hva som rører seg i arbeidsmarkedet. 

NHO Service og Handel tilbyr sine sykepleiere lavere lønn enn minstelønnssatsene i kommuner og sykehus. NSF Student støtter de streikende sykepleierne i Sykepleierforbundet og skriver på egen nettside 7. november 18: «Dette handler om viktige minstekrav for sykepleierne, og for sykepleierstudentene handler dette om arbeidslivet vi utdanner oss til. Derfor er det viktig for oss å støtte de som står i streik for gode lønns- og arbeidsvilkår for oss, nå og i fremtiden».

Jeg har aldri vært i en streik, og jeg gjør meg noen tanker som sykepleierstudent om det samfunnet jeg skal ut i jobb i. 

Med tanke på den prekære mangel på sykepleiere så har lønns og arbeidsvilkår betydning også for pasienten og samfunnet. Det er ingen selvfølge at vi som begynner på utdanningen kommer ut i jobb som sykepleiere, og det er ingen selvfølge at de som blir utdannet sykepleiere blir værende i yrket sitt. 

Streiken handler om rekruttering. Lønn rekrutterer, både til utdanning og til arbeid. 

Jeg synes det er helt utrolig at det skal være sånn at likt arbeid ikke gir samme lønn. Som sykepleier blir ikke omsorgen eller pleien jeg yter til mine pasienter «mindre verdt» avhengig av arbeidssted. Den kunnskapen, omsorgen, de etiske refleksjonene og beslutningen jeg tar, blir ikke påvirket av min arbeidsplass. Hvorfor skal da lønna som ferdigutdannet variere i slik stor grad? Jeg innehar samme kompetanse, omsorg, etisk og moralsk refleksjon som en sykepleier ved en annen arbeidsgiver, så hvorfor velger NHO Service og Handel å ikke lønne meg likt som i offentlig sektor? Det virker som om NHO ikke verdsetter kompetansen min og det er krevende å tilgi. 

Vi går mot ei tid der sykepleiermangelen blir stor, og der rekruttering er vesentlig for å holde driften. Vi er ei etterspurt arbeidsgruppe som er spesialisert på vårt område og lærer oss en kompetanse som ikke kan erstattes. Så NHO Service og Handel kan ikke drive anbud på sykepleiere, for tilslutt er vi ingen igjen til arbeidet som skal utføres. 

Jeg mener sykepleierne ikke ber om for mye. De ber nøkternt om lik minstelønn, og ut fra diskusjonene med mine medstudenter ber de kan hende om for lite. Ta vare på sykepleierne dere har, hvis ikke risikerer dere å miste dem. Og det, det vil gå utover pasientene.

 

Av Nora Peroline Raanes Danielsen
/ Sykepleierstudent og fylkesrepresentant Norsk Sykepleierforbund

Publisert på: 
08/11/2018 - 20:23
Sist endret: 
08/11/2018 - 20:23