Meninger

Sosialdemokratisk liste:

Vi har alle et ansvar

Den siste uka har det vært en del oppmerksomhet om studentpolitikken, etter at Studentparlamentet på mandag avviste mistillitsforslaget fremmet fra Moderat liste mot Ida Elise Seppola Asplund.

Majoriteten må ta ansvar

Tysdag 6. februar feirar vi samane sin nasjonaldag, og Tromsø kommune og Gáisi Giellaguovddaš/Samisk språksenter inviterer til samisk veke i Tromsø. I det høvet er det grunn til å tenkje over korleis vi som majoritet møter urfolket som også har heimen sin i landet vårt.

Ønsker en endring av student­parla­mentets reglement for støttemidler

Mathias Agaze, leder av Studentparlamentets Kontroll- og Organisasjonskomitè etterlyser bedre oversikt over studentmidlene.
MENINGER

Pride Parade og homofili i 2017

Lørdag 11.november gikk 4000 i parade i Tromsø sentrum for feire mangfoldet og gleden ved å skape varme, selv i vinterkulden. Psykologistudent Jørgen Tharaldsteen Halvorsen skriver om homofili anno 2017, og vi deler årets bilder her.
MENINGER

Kjære TSI, vi tenker alltid rettferdig fordeling

TSIs medlemmer utgjør ca. 11 % av den totale studentmassen ved UiT som er med i semesteravgiftsfordelingen. I denne runden gikk de ut med 26,5 % av hele potten. Likevel velger de å kalle det ”prinsipielt feil”.  Dette ser vi på som uheldig.
LEDER

En hilsen fra redaktøren

Dette er en presisering av meningsutvekslingen som var 7. november, etter at Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) rettet krass kritikk mot studentpolitikerne ved UIT – Norges arktiske universitet (UIT) i sin helhet, og i særdeleshet Midnattsolposten.

Rettssikkerheten trues av foreslått statsbudsjett

Torsdag 12. oktober la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett 2018. I forslaget blir de frie rettshjelptiltakene foreslått kuttet med totalt 15 millioner. For Jusshjelpa i Nord-Norge innebærer kuttet en tredjedel mindre til driften i 2018. Vi frykter konsekvensene av hva kuttet kan medføre for den målgruppen vi bistår daglig og for rettssikkerheten i Nord-Norge.
Lørdagsuniversitetet

Skjult tvang innen norsk psykiatri

23. september besøkte vi lørdagsuniversitetet i Tromsø for å finne ut hvorfor førsteamnuensis ved rettsvitenskap (UIT), Marius Storvik, så ofte ender i debatt med helsepersonell. Svaret var hans doktorgrad fra 2017: "Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern".
DEBATT

Niqabforbud på Universitetet i Tromsø

Måneder etter regjeringens forslag om å forby heldekkende plagg på alle utdanningsinstitusjoner, er debatten like het.

Sider