Studentparlamentet debatterer semesteravgiftsfordelinga på møtet 1. november. Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy

TSI reagerer på støtte til Midnattsolposten

Da semesteravgiftsfordelinga blei debattert i Studentparlamentet 1. november enda det med at Midnattsolposten fekk auka støtte i forhold til innstillinga. Det reagerer Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) på i eit lesarinnlegg i iTromsø.

«Kjære studentpolitikere, hva tenkte dere på?»

I lesarinnlegget legg TSI vekt på at det tilbodet dei gir til studentane handlar om fysisk aktivitet og studentvelferd, og reagerer kraftig på at Studentparlamentet i staden prioriterer støtte til personalkostnader i avisa.

– Som en av de største studentorganisasjonene med over 1500 aktive medlemmer, hvor midlene går direkte til studentidrett og fysisk aktivitet, synes vi i TSI at det er svært kritikkverdig at Sosialdemokratene velger å foreslå en «rettferdig» fordeling hvor 50 prosent av midlene skal gå til personalkostnader (les: lønninger) i Midnattsolposten, skriv TSI i innlegget.

Dei reagerer ikkje berre på eigne vegne, men også på at middel har blitt tatt frå organisasjonar som Studentsamfunnet Driv, studentradioen Hurradio og studentkonferansen Håp i Havet. Dei avsluttar innlegget sitt med å spørre:

– [Synes] vi som studenter det er rettferdig at våre egne penger skal gå til lønn til enkelte på bekostning av fellesskapet og alle de som jobber frivillig? 

Landets lågast finansierte studentavis

Kristoffer Wilhelmsen, styreleiar i Midnattsolposten, er ikkje samd i kritikken frå TSI.

– For at alle skal trives og at universitetet skal ha god studentvelferd behøves et mangfold av organisasjoner. Vi i avisa har flere tusen lesere i uken, og er derfor en viktig del av denne velferden, skriv han i eit utspel til Midnattsolposten.

Han meiner også TSI framstiller tildelinga til studentavisa på ein misvisande måte, og viser til at før 2015 fekk Utropia vanlegvis tildelt 800 000 kr årleg.

– Midnattsolposten sin tildeling er på 500 000, så vi driver nok landets lavest finansierte studentavis, seier han, og legg til at det over tid blir umogleg å drifte med mindre støtte.

Han avsluttar med å takke Studentparlamentet for tildelinga:

– Jeg er svært glad for at Studentparlamentet ser viktigheten av en egen studentavis og valgte å tildele oss tilstrekkelig med midler.

«Svært problematisk» med Driv-kutt

Studentsamfunnet Driv reagerer også på at dei får kutt i støtta, både at semesteravgiftsfordelingskomiteen innstilte på 50 000 kr under søknadssummen, og at Studentparlamentet så sette ned støtta med enda 50 000 kr.

– Driv har totalt gått ned 100.000,- i støtte fra fordelingen for 2017, noe vi ser på som svært problematisk. Det er svært skuffende at man ikke ønsker å støtte en organisasjon med så stor fremgang som Driv har hatt de siste årene. Vi drifter et flerfunksjonshus på 2000 kvadratmeter med over 300 medlemmer, det er ikke gratis, skriv Torbjørn Sandviken Bøe, president i Studentsamfunnet Driv, i ein e-post til Midnattsolposten.

Driv trekk også fram viktigheita av å ha eit sosialiseringspunkt for studentar, og mangfaldet av aktivitetar dei tilbyr.

– Hele vår drift er basert på det å kunne gi studentene tilbud som er rettet mot nettopp studentene, være det seg debatter, konserter, quizer eller annen aktivitet. Studentsamfunnet består av utøvende og arbeidende borgere, der de arbeidende borgerne helt frivillig arbeider for at vi skal kunne ha et tilbud for Tromsøstudentene, skriv Bøe.

Han avsluttar med ei oppmoding til Studentparlamentet:

– Vi håper derfor at Studentparlamentet tar til seg det de ser fremkommer i denne debatten, samt at parlamentet må vurdere om de ønsker å støtte tilbud som fremmer studentaktivitet og tilbud for flertallet av Tromsøs studenter.

Prioritert satsing frå Studentparlamentet

Aurora Skagen, fakultetsrepresentant for Fakultet for fiskeri, biovitskap og økonomi (BFE), fremma kuttforslaget frå talarstolen på vegne av Sosialdemokratene, Moderat liste, i tillegg til fakultetsrepresentantane frå BFE, Det helsevitskaplege fakultet og Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning.

– TSI får en fjerdedel av potten fra semesteravgiftsfordelinga, og har de siste fire årene hatt en økning på 585 000 kr i støtte fra Studentparlamentet. Flertallet i Studentparlamentet ønsket i år en satsning på organisasjoner som starter opp eller skal gjøre noe spesielt, slik som Midnattsolposten, skriv ho i ei melding.

Ho trekk fram at TSI også har nytt godt av denne haldninga, da dei tidlegare har fått auking i støtta for å arrangere Studentlekene og bygge ut Kraft 2, og at dei største studentutvala, som fekk auka støtte i forhold til innstillinga har fleire medlemmar enn TSI.

– TSI sine antagelser rundt fordelingen er basert på smal innsikt og manglende forståelse for studentmangfoldet på UiT - Norges Arktiske Universitet. Det er viktig at fordelingen av semesteravgiften debatteres, men under forutsetningen av at det blir tatt hensyn til helheten og studentmangfoldet på UiT. Ikke på grunnlag av synsing og følelser, avsluttar Skagen.

Reagerer prinsipielt

– Vi i TSI driver en veldig stor organisasjon med et bredt aktivitetstilbud til et stort antall studenter. Når de tar penger fra oss og andre studentaktiviteter, så tar de fra det store fellesskapet, uttalar leiar i hovudstyret til TSI, Helge Krangnes Sættem, til avisa Nordlys. 

TSI har fått sjansen til å kommentere utspelet direkte til Midnattsolposten, men viser til lesarinnlegget i iTromsø og legg til:

– Vi synes det er prinsipielt feil at parlamentet velger å prioritere personalkostnader på bekostning av fellesskapet. Det er dette som er grunnlaget for vår kritikk.

Publisert på: 
09/11/2017 - 14:21
Sist endret: 
09/11/2017 - 14:57