Studentene i aksjon for ny ruspolitikk

UiT har fortsatt ingen ruspolitikk, men nå har læringsmiljøutvalget (LMU) satt igang en arbeidsgruppe som skal utarbeide en ruspolicy.

Ingrid Rabbe Larsen, Prosjektleder for AnsvarsFull, har vært rundt på Campusene til universitetet i Tromsø (UiT) Norges Arktiske Universitet, og hørt hva studentene selv synes, og deres mening om saken. Forslaget er nå oppe til LMU, og etter planen skal ruspolicyen vedtas i universitetsstyret i juni.

– Det var læringsmiljøutvalget som startet denne arbeidsgruppa for at UiT Norges Arktiske Universitet skal få en ruspolicy.

Ingrid Rabbe Larsen, Prosjektleder for AnsvarsFull

 

– Arbeidsgruppen har utviklet et utkast som vi er veldig fornøyd med, men vi må vente og se for det kan jo komme nye perspektiver selv om vi har hatt med studentene, sier Rabbe Larsen. 

Utkastet er nå på høring hos ulike instanser, blant annet Samskipnaden, Studentparlamentet, fakultetene og senere også instituttene. På møtene med studentene har de jobbet med ulike aktiviteter for å skape bevissthet omkring dette. “Enig/uenig” er en aktivitet som gikk ut på at de som var med på møtet flyttet seg til ulike sider av rommet for å vise om de var enige eller uenige i en påstand.

På grunn av denne teknikken mente en av de oppmøtte studentene, Kristina Eriksen Isham at hun fikk flere tanker rund tematikken. Isham synes møtet dekket mange relevante områder innenfor temaet, og det kom opp spørsmål som hun synes var viktige for å reflektere rundt innholdet i ruspolitikken.

– Jeg synes fokuset burde være på å skape en ruspolitikk som får frem de ulike meningene som ble bli gjort på en demokratisk måte. Å lage en ruspolitikk som sette retningslinjer, og som hele universitetet har samme forståelse av hvordan de skal håndtere situasjonen der rus er innblandet er bra.

 

– Jeg synes fokuset burde være på å skape en ruspolitikk som får frem de ulike meningene som ble bli gjort på en demokratisk måte. Å lage en ruspolitikk som sette retningslinjer, og som hele universitetet har samme forståelse av hvordan de skal håndtere situasjonen der rus er innblandet er bra.

Kristina E. Isham

Fokus på alkohol i fadderuken

Et av temaene som ble hardest debattert var alkohol i fadderuken. Det ble blant annet snakket om at en betydelig andel studenter syntes det var for mye alkohol i fadderuken. 

– Dette kan være et viktig fokus for fremtiden for ruspolitikken, og for å skape et bedre studentmiljø. Det å lage et bra miljø for studenter er viktig, derfor må vi lage en løsning som ikke skaper en separasjon mellom de som drikker og ikke på fadderuka

– Dette kan være et viktig fokus for fremtiden for ruspolitikken, og for å skape et bedre studentmiljø. Det å lage et bra miljø for studenter er viktig, derfor må vi lage en løsning som ikke skaper en separasjon mellom de som drikker og ikke på fadderuka, sier Killian Freeman, student og medlem i Campustinget i Alta.

Isham er enig i at det burde finnes flere alkoholfrie arrangement i fadderuka. Et problem som har vært i Alta er for lite oppmøte på de alkoholfrie arrangementene. Et problem som nå har fått søkelys på seg. 

– Personlig mener jeg at fokuset bør ligge på å videreføre informasjon og øke kunnskap om ruspolitikken ved Universitetet for alle studentene, og alkoholfrie arrangement i fadderuka er et spesielt viktig område dette kan gjøre spå, sier Freeman. 

Freeman mener at dersom man skal håndtere ruspolitikken må det mer informasjon ut om også akademisk rus, og illegale rusmidler. Freeman poengterer at studenthelse er et beslektet og viktig tema, og dette påvirker universitetet som helhet også.

 – Det kan bli en negativ påvirkning i undervisningen og miljøet studentene befinner seg i, sier Freeman.

 

Ruspolicyen er nå ute på høring og studenter kan sende høringssvar til velferd@sp.uit.no eller via denne linken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=572537X124425428X26184

Fristen er 15. april.

 

Publisert på: 
13/04/2018 - 17:39
Sist endret: 
17/04/2018 - 07:51