NSO landsmøte Foto: Midnattsolsposten

Student­politikk på høyeste nivå i Tønsberg

Norsk Studentorganisasjon (NSO) arrangerte sitt årlige landsmøte i Tønsberg forrige helg. Spørsmål om politikk, organisasjonsstruktur og budsjett samt valg av nytt styre stod på agendaen.

Norsk Studentorganisasjon arrangerer hvert år landsmøtet som tiltrekker flere hundre studenter fra høyere utdanning. Årets landsmøte er den 17. i rekken og ble avholdt på konferansesalen til Quality Hotel i Tønsberg. Det var totalt 280 delegater og observatører fordelt på 29 av medlemslagene ved landets universiteter, høyskoler, og andre utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning.

NSO er studenters nasjonale interesseorganisasjon og består av 30 medlemslag som representerer til sammen i overkant av 230 000 studenter. Landsmøtet er organisasjonens øverste beslutningsorgan hvor vedtekter, budsjettspørsmål, og organisasjonens politikk blir besluttet.

Landsmøtet ble innledet med tale av NSO-leder Mats Johansen Beldo. Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde (H) var til stede og holdt en hilsningstale der hun fremhevet viktigheten av studenter og deres rettigheter. Statsråd for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) deltok ikke på landsmøtet, men hun hadde forberedt en digital videohilsen som ble vist på storskjermene. 

Studentengasjementet på topp

Hovedsakene på årets landsmøte var foretaksmodellen, gratisprinsippet for høyere utdanning, bygging av flere studentboliger, lån og stipend, alderspoeng, og kjønnskvotering på profesjonsstudiene.

Av disse sakene var det særlig foretaksmodellen, gratisprinsippet, alderspoeng, og kjønnskvotering som skapte mest debatt og engasjement blant studentene. Debattene i forkant før voteringen kunne til tider gå heftig for seg. Skarpe og til dels kreative replikker rettet mot forslagene og debattantene kom i ett kjør, og viste at studenter brenner for sin egen politikk.

Vedtatte resolusjoner

Krav som gratisprinsippet og studentboliger har lenge stått øverst på prioriteringslisten av saker som NSO vil fremme. Under dette årets landsmøte ble flere resolusjoner vedtatt. Flertallet av delegatene på landsmøtet stemte for resolusjonen for fjerning av hindringer for internasjonale studenter, herunder et krav om rimeligere studievisum som også inkluderer enklere arbeidsmuligheter ved siden av studier.

Et av de mest brennhete temaene under hele landsmøtet var foretaksmodellen. Foretaksmodellen er et forslag fra regjeringen om ny styringsform for høyere utdanning som også åpner for at offentlige universiteter og høyskoler kan kreve skolepenger fra studenter.

Under høringen dannet det seg en bred front i salen som uttrykte sterk misnøye mot forslaget som resulterte i at resolusjonen “Høyere utdanning er statens oppgave” ble vedtatt av flertallet, og er dermed en sak som NSO vil fremme.

Ny leder for NSO

På lørdag ettermiddag var det klart for lederdebatt og valg av ny leder. Kandidatene til NSOs lederverv var Håkon Randgaard Mikalsen, Kai Steffen Østensen og Ida Austgulen. 

26 år gamle Håkon Randgaard Mikalsen fra Univeritetet i Bergen, som også ble innstillt av organisasjonens arbeidsutvalg ble valgt som ny leder av NSO.

Nestledervervet gikk til Marte Øien, Jone Trovåg ble gjenvalgt som internasjonalt ansvarlig etter at Kine Nossen trakk seg, Fam Karine Heer Aas ble ny velferds- og likestillingsansvarlig, og Eigil Hole Lønning ble fag- og forskningspolitisk ansvarlig.

En tydelig overrasket leder som nå skal forme studentpolitikken det neste året forteller at han skal gjøre NSO og sakene som organisasjonen arbeider for mer synlig og åpen for den gjennomsnittlige student. På spørsmål om hvilke saker han personlig engasjerer seg for svarer han saker som resonnerer godt hos studenter som øking av studiestøtten og bygging av flere studentboliger. I tillegg ønsker Håkon å rette fokuset på temaer som har blitt viet oppmerksomhet av media de siste månedene, slike som psykisk helse og ensomhet blant studenter.

– Men før jeg går løs på utfordringene ser jeg frem til en pils og en lang natts søvn, sier Håkon.

Forslag til andre saker

Generaldebatten ble lagt av helt på slutten av dagen. Generaldebatten omtales ofte av mange gjengangere av studentpolitikken som den mest interessante delen av hele landsmøtet. Her åpnes det for at alle kan sende inn forslag til saker som NSO kan arbeide for, eller andre saker som det bør rettes mer oppmerksomhet mot.

Stemningen under generaldebatten er mindre intens og delegatene virker mer munter. Sakene som ble nevnt her var blant annet fjerning av fraværsgrensen for studier som krever oppmøteplikt, internasjonale saker som gratis utdanning for utenlandske studenter i Norge, og mer tilgjengelige varslingsmekanismer i institusjonene i lys av metoo-kampanjen.

Ellers er generaldebatten også åpen for endringer av organisasjonens prioritering av kampsaker, forslag til organisasjonens retningslinjer, og småpirk til ordlyden i enkelte av vedtektene.

Viktig at studentenes rettigheter blir iveretatt

Landsmøtet er en ypperlig arena der studenter uavhengig av politisk ståsted eller studiebakgrunn kan møtes for å diskutere morgendagens studentpolitikk. Det viser også at en samlet studentmasse og deres stemme har stor gjennomslagskraft når politiske beslutninger om utdanning skal vedtas.

Til tross for heftige debatter, kniving mellom institusjonene, og ikke minst; mye uenighet i enkelte saker, kan vi alle enes om én ting - studenter i Norge har det svært godt sammenlignet med andre. Dette har særlig blitt mer relevant sett i lys av fremveksten av autokratiske tendenser i andre land der studenters rettigheter blir innskrenket, og hvor man i verste fall kan bli forfulgt.

Mats Johansen Beldo siterte Nelson Mandela i sin åpningstale som oppsummerer det glødende studentengasjmentet som fant sted i Tønsberg forrige helg: “Education is the most powerful weapon to change the world”.

Publisert på: 
27/04/2018 - 09:31
Sist endret: 
28/04/2018 - 01:00