Det nye Arbeidsutvalget. F.v. Tonje Nilsen, Daniel Hansen Masvik, Marie Sivertsen og Martine Tennholm.

Nye student­politikere

Torsdag 3. mai ble det et skifte i studentpolitikere. Her er oversikten fra Studentparlamentet sitt konstituerende møte.

Det var stort engasjement i salen når det igjen skulle velges ny leder av Arbeidsutvalget til Studentparlamentet, nytt Arbeidsutvalg, nye representanter til Samskipnadsstyret og sist, men ikke minst, nye representanter til Universitetsstyret. 

– Det var en katastrofe

Først ut var valg av leder til Arbeidsutvalget. Valget begynte med sterk kritikk fra salen. Det ble trukket frem at ny informasjon omkring lederkandidaten var kommet. Derfor så sosialdemokratene seg nødt til å stille et alternativ. De kunne ikke lenger gi tillit til kandidaten som var foreslått, nemlig Daniel Hansen Masvik. Dermed ble Maren Irene Gåre Bakkevoll nominert fra talerstolen til leder for Arbeidsutvalget. Hun studerer nå rettsvitenskap, og har fortid fra Fylkesstyret i AUF i Troms, Elevråd og Ungdomsrådet i Balsfjord kommune. Hennes bakgrunn fra Amnesty og FN-sambandet ble også trukket frem.

Masvik måtte opp og svare på tiltale. Han forklarer at han vil at alle skal kunne føle seg inkludert i studentpolitikken. 

Igjen får Daniel spørsmål fra salen hvor de stiller seg kritisk. “Hvordan kan du gjøre en god jobb for Arbeidsutvalget når vi har sett hvor utrolig dårlig jobb du gjorde du når du skulle lede delegasjonen fra Troms på NSO til landsmøte? Det var en katastrofe å se deg arbeide der”. Kritikken avsluttes med et retorisk spørsmål om hvordan han kan lede 16.000 studenter, når de ikke så at han klarte å lede 10 stykker. 

På spørsmål fra Midnattsolposten om hva han tenker om bekymringene som kom fra salen, sier Masvik: 

– Jeg er veldig glad for at vi har en parlamentsgruppe hvor det er mulig å komme med kritikk. Mye av kritikken jeg fikk i dag var rettet mot min rolle som delegasjonsleder på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon. Jeg har fått en god del tilbakemeldinger fra noen av delegatene og jeg er glad for at den tilbakemeldingen er kommet, og jeg vil bruke den konstruktivt med tanke på hvordan jeg kan være en best mulig leder av studentparlamentet eller delegasjonsleder videre, sier Masvik. 

Han forteller også at han ser frem til å flytte til Tromsø for den kommende perioden og komme i gang med arbeidet. 

Daniel ble valgt. 

Videre ble nestleder til Arbeidsutvalget valgt. Moderat liste innstiller Martine Tennhol, og hun forblir eneste nominerte kandidat og velges som nestleder. Øvrige medlemmer som fremmes er Tonje Nilsen. Videre nomineres Maren Irene Gåre Bakkevoll. Til slutt nomineres Marie Sivertsen. 

Tonje Nilsen og Marie Siversen velges inn som øvrige medlemmer av Arbeidsutvalget. 

Universitetsstyret

Bare én kandidat stiller som mannlig representant til universitetsstyret, Ole Even Andreassen. Han velges som mannlig representant. Til den kvinnelige representanten stiller både Cecilie Mathisen og Aurora Skagen. 

Cecilie forteller fra talerstolen at hun ønsker å jobbe målrettet frem mot Admin2020, med å sette premisser og effektivisere. Hun trekker også frem tverrfaglighet mellom campuser, samt direkte kontakt mellom universitetet og studenter som helt sentralt for tilrettelegging. 

Aurora forteller om at UiT skal bli ledende, både på forelesningskvalitet, forskning og utdanning. 

Cecilie ble valgt inn, og trer dermed ut av studentparlamentet. 

Samskipnadsstyret

Til slutt velges representanter til Samskipnadsstyret. Sebastian Henriksen fremmes først, videre fremmes Marte Bye Sørnes, deretter Viljar Hanssen.

Sebastian Henriksen og Viljar Hanssen velges inn. 

Sebastian har fokusert på boligsituasjonen til studentene, innovasjon og samarbeid. Viljar på sin side trekker frem psykisk helse og studiemiljø. 

 

 

 

Publisert på: 
04/05/2018 - 10:51
Sist endret: 
01/10/2018 - 15:03