Tonje Nilsen og Daniel Hansen Masvik. Foto: privat

– Det er farlig å leve i en perfekt verden

I dag ble tallene fra årets SHoT-undersøkelse klar. Tallene var nedslående.

For tredje gang ble Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse lagt frem. Over 50.000 studenter i Norge har svart, og årets undersøkelse tok også for seg seksuell trakassering og søvn. Her er årets nøkkeltall, med påfølgende kommentarer fra Studentparlamentet ved UiT.

SHoT-undersøkelsen 2018

  • 4 av 5 er fornøyd med sitt studiested.
  • 4 av 5 er fornøyd med egen fysisk helse.
  • 1 av 4 sliter med psykiske problemer.

Psykisk helse

Tallene på ensomhet ble sluppet allerede under Arendalsuka, og vakte stort engasjement. Man så at 60 % av studenter «ofte» eller «svært ofte» føler seg isolert, og omtrent det samme antallet oppgir at de føler seg utenfor. Dette korresponderte med resten av tallene som målte ulike parametere på psykisk helse.

Vi ser blant annet at 1/4 studenter oppgir at de rapporterer i retning av å ha en alvorlig psykisk lidelse, eller har høyt symptomtrykk. Siden undersøkelsen først ble gjennomført i 2010 har disse tallene gått i en negativ retning, og flere og flere studenter sliter med sin psykiske helse. Av de som svarer ser man at kvinner er de som kommer dårligst ut. 

Enda mer nedslående er det kanskje at 20 % av studentene rapporterer at de har utført selvskading, ikke med hensikt om å ta sitt eget liv, men å skade seg. 21 % svarer positivt på at de har opplevd selvmordstanker i løpet av livet, og 4 % har utført selvmordsforsøk. 

Fysisk helse og kroppssyn

Hva angår fysisk helse sier majoriteten at de har det bra. 4 av 5 studenter oppgir at de er «fornøyd» eller «veldig fornøyd» med sin fysiske helse, men mange rapporterer likevel om plager når undersøkelsen konkretiserer fysiske plager; og størst andel plager er innen kategorien «mangel på energi» og «tretthet». Samtidig viser rapporten at flere og flere studenter er overvektige, og i 2018 har 32 % av respondentene en BMI over 25, mot 23 % i 2010. Økningen i BMI er størst hos kvinner. Hva angår mat og spisemønster svarer 19 % at de føler seg «for tykk» og 14 % føler skyldfølelse og skam knyttet til spising. 

Søvn og alkoholforbruk

Måling av søvn og søvnforstyrrelser var nytt av årets undersøkelse. 31 % svarer positivt på insomnia, og 61 % opplever forstyrret søvn, fordi mobilen kommer med opp i senga. Det er også en økning i alkoholrelatert problemer blant norske studenter. Antallet med et skadelig forhold til alkohol er stabilt, men antallet som har et risikofylt forhold til alkohol har økt siden 2014.

27 % oppgir også at de har prøvd narkotika, og 15 % har røyket cannabis i løpet av det siste året – studentenes foretrukne rusmiddel av illegale stoffer. 

Studieprestasjon og trivsel

Majoriteten sier de har det bra, tross tallene ovenfor. 76 % er fornøyd, og hele 88 % er godt fornøyd med mottakelsen sin ved universitetene i Norge. Videre i undersøkelsen svarer 77 % at de setter «svært høye» mål for seg selv, og 29 % mener at «kun det beste er godt nok». 32 % vil gjøre «alt» for å ikke skuffe sine foreldre, og 14 % er «meget» eller «svært plaget» av eksamensangst. Også flere kvinner enn menn rapporterer om eksamensangst. 

Seksuell trakassering ble også adressert, og majoriteten av seksuell trakassering skjer utenfor universitetsområdet og campus. 

– Dette var forventet

Studentparlamentet ved UiT er ikke overrasket over årets tall. 

– Dette var ikke hyggelig, og det kommer ikke som en bombe på oss at tallene på psykiske helseproblemer har gått opp. Vi i Arbeidsutvalget har fulgt med på tallene over tid, og vi kunne ane at tallene relatert til psykisk helse ville være alvorlige. Samtidig er det jo de senere årene satt mer fokus på psykisk helse, og det gjør kanskje at flere tør å snakke åpent om det, og også rapportere det, sier Tonje Nilsen, medlem i Arbeidsutvalget. 

Leder av Studentparlamentet, Daniel Hansen Masvik, utfyller: 

– Forhåpentligvis ser vi nå at den bevisstgjøringen dette er et resultat av, og fører til mindre stigma knyttet til psykiske helseutfordringer. Vi håper å se at denne bevisstgjøringen etterfølges av et stort og bredt tiltak og løft for nettopp denne problematikken. Dagens situasjon er ikke holdbar, sier Hansen Masvik. 

På spørsmål om hvordan dagens studenter i Tromsø har det og hvor man kan begynne å jobbe med dette, forteller Studentparlamentet til Midnattsolposten at en så kompleks problematikk må jobbes med fra flere hold.

– Vi har definitivt en perfeksjonskultur. Først og fremst må studenter bruke mye tid på å komme over «perfeksjonskneika», deretter må de jobbe, om ikke har de ikke råd til å bo. Dette sett i lys av at man også trenger sosiale relasjoner og egentid, så har ikke dagens studenter nok timer i døgnet. Dagens studenter må tørre å slippe opp litt, og gi litt mer faen, sier Hansen Masvik. 

– Dette viser hvor komplekst dette er. Du skal oppnå alle kravene i dag. Du skal oppnå faglige, akademiske, sosiale og økonomiske krav. Det er en slags perfekt verden studenter skal inn i, og det er farlig å leve i en perfekt verden, påpeker Nilsen.

Hansen Masvik forklarer videre at Studentparlamentet er mer enn klare for å ta tak i dette, og forteller at studenter ikke bare skal være et menneske på en lesesal, men også et menneske utenfor lesesalen. 

– Vi ser at andel studenter som engasjerer seg i studentdemokrati bare ligger på 5 %, og trekker frem at dette også er et demokratisk problem i universitetssektoren. Vi kommer definitivt til å jobbe videre med dette, og studentenes psykiske helse, og dagens tall viser at det er nødvendig å ta tak, og det raskt. Tiltakene vi i Arbeidsutvalget kommer til å foreslå vil kretse rundt bedre oppfølging av studenter, første-semester-samtaler, videreføring av mentorordninger, samt videreutvikling og utviding av tiltakene vi allerede har som vi vet fungerer. Vi gleder oss til å gå i gang med dette sammen med helseseksjonen på universitetet og Samskipnaden, avslutter Hansen Masvik. 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert på: 
05/09/2018 - 18:56
Sist endret: 
05/09/2018 - 23:53