Studentrådet er fornøyd med å ha kommet i gang med arbeidet. Foto: Studentparlamentet

Skal gjøre Tromsø til en bedre studentby

Siden 2001 har de hatt studentråd i Trondheim. Atten år etterpå har studentrådet i Tromsø hatt sitt første møte.

Studentparlamentet ved UiT har lenge jobbet for et studentråd i kommunen. Rett før årsskifte i 2017 ble det vedtatt av Tromsø kommune etter forslag fra Arbeiderpartiets Marta Hofsøy og Høyres Sebastian Henriksen at Tromsø kommune skulle ha et studentråd. Marta Hofsøy er valgt som leder av rådet, og nå har rådet endelig hatt sitt første møte. 

Ingen grenser for hva som kan diskuteres 

Hofsøy er fornøyd med det første møtet og sier,

– Første møte gikk mest til å bli kjent, prate om hva vi ønsker at Studentrådet skal være og lage en plan for arbeidet. Fremover skal vi ha et hovedtema for hvert møte. Viktige temaer for oss kommer til å være psykisk og fysisk helse, bolig, frafall og klima for å nevne noe. Det finnes egentlig ingen grenser for hva vi kan diskutere, og vi skal ta opp alt mulig som angår studenter og hvor Tromsø kan forbedre oss.


Leder av studentrådet Marta Hofsøy. Foto: Privat.

Videre påpeker Hofsøy, 

– Målet er at vi skal bruke studentrådet for å gjøre Tromsø til en enda bedre studentby. Rådet er et høringsorgan for kommunen på linje med for eksempel eldrerådet. Håpet er at dette rådet vil engasjere studenter mer i det som skjer i kommunen og gi en vei inn i politiske beslutninger. Samtidig vil det gi oss politikere og administrasjonen i kommunen innspill på hva som er viktig for studenter. 

Studentrådet består av to politikere fra kommunestyret – begge studenter – der én er leder og én er nestleder for rådet, to representanter fra Studentparlamentet, én fra Driv og én fra Tromsøstudentenes idrettsforening (TSI). Norges arktiske studentsamskipnad har møterett i rådet. 

En ekspressvei til maktens korridorer

En av representantene fra Studentparlamentet er Daniel Hansen Masvik, leder av Studentparlamentet. Han roser sine forgjengere i studentpolitikken og initiativtakerne i kommunestyret. Masvik gleder seg til det videre arbeidet og sier,

– Studentrådet kommer til å være en vanvittig nyttig ekspressvei rett inn i maktens korridorer for å få frem studentsaker inn i kommunestyresalen. Med Driv og TSI ved bordet er veldig mange forskjellige studentgrupper representert så jeg er veldig glad for at dette er på plass og jeg gleder meg til alle sakene vi kommer til å følge opp. 


Leder i Studentparlamentet Daniel Hansen Masvik.

Han legger til,

– Nå som studentrådet er offisielt oppe og går så kan vi komme med konkrete vedtak og anbefalinger som blir med saker inn i kommunestyresalen. Det kommer til å gi studentsakene enda mer legitimitet samt at det kommer til å være enda vanskeligere for kommunepolitikerne å unngå å få med seg sakene vi tar opp.

 

Medlemmene i rådet er:

Leder: Marta Hofsøy (Ap)

Varamedlem: Bendik Hugstmyr Woie (Rødt)

Nestleder: Sebastian Hansen Henriksen (H)

Varamedlem: Ragnhild Berg Nilsen (H)

Fra Studentparlamentet:

Medlem: Daniel Hansen Masvik

Medlem: Martine Tennholm

Varamedlemmer: Tonje Nilsen og Marie Sivertsen

Fra Driv:

Medlem: Fredrik Mikael Ihrstad Johansen

Varamedlem: Anton Berking

Fra Tromsøstudentenes idrettsforening:

Medlem: Tuomas Heiskanen

Varamedlem: Emilie Dyrstad

Med møte- og talerett:

Ellen Appelbom fra Norges arktiske studentsamskipnad

 

 

Publisert på: 
23/01/2019 - 16:39
Sist endret: 
23/01/2019 - 20:55