Runa Sulen Hovland, foto: Privat

Hvorfor skal vi bry oss om studentpolitikk?

Hvert år er det valg til Studentparlamentet ved UiT. Bare en liten del av studentmassen bryr seg nok til å stemme. Hvorfor bryr vi oss ikke, og hvorfor skal vi bry oss?

Nå er vi her igjen, tid og ressurser brukes på å oppfordre studenter på Norges arktiske universitet til å stemme ved studentvalget 2019. De siste årene har oppslutningen til Studentparlamentsvalget vært svært lav. Valgdeltagelsen i sist valg, i 2018, var et godt eksempel på det hvor bare 11,08 % av studentene på UiT sa hvilken liste de mente var beste egnet til å representere dem i Studentparlamentet ved UiT. Når så få stemmer, er en stemme verdt ni stemmer i realiteten. Det er langt i fra et legitimt demokratisk grunnlag.

Valget er oss studenters mulighet til å gi en klar beskjed om hva vi syns er viktige saker. Vi får velge hvem vi ønsker som våre fremste tillitsvalget, og dermed hvilke saker parlamentet skal fronte, og prioritere opp mot universitetsledelsen og utad i offentligheten. Men når valgdeltagelsen er så lav er det kanskje ikke noe saker vi studenter syns er så viktig at vi trenger et parlament for å jobbe for det. Burde vi da ha Studentparlamentet i det hele tatt? 

Burde vi da ha Studentparlamentet i det hele tatt? 

Runa Sulen Hovland, journalist

Jeg mener ja. Vedtektene til studentparlamentet og universitetsloven gjør det umulig å legge ned parlamentet uansett. Det er egentlig ikke så viktig. Det som er viktig er at om vi ikke har Stundeparlamentet vil vi miste de kanelen vi har for å si i fra når vi er misfornøyd med noe. For selv om studenter er relativt fornøyde i dag, er det ikke gitt det alltid kommer til å være sånn. Om vi legger ned parlamentet har vi ikke lengre de kanelene vi trenger for å si i fra når vi blir misfornøyd. Administrasjonen får frie tøyler til å overkjøre oss studenter.

Valgdeltagelsen 2018-2014

2018: 11,08%

2017: 14,5%

2016: 18,6%

2015: 13,81%

2014: 13,48 

PS: Dette gjelder listevalgte representanter til parlamentet, det har vært litt ulike praksis med campus-fakultetsrepresentanter opp gjennom, og ikke alltid like godt å si noe om oppmøte/oppslutning der. 

Studentparlamentet representere oss og opp mot politikere, og blir ofte invitert til å komme med innspill på vegne av alle studenter. Da er de helt avgjørende at de vet hva den gjennomsnittlige studenten tenker om hva som skal til for at flere fullfører studiene sin og får bedre studiehverdager.

Selv er jeg veldig opptatt av valget og kjenner godt til de tre listene og deres partiprogrammer. Jeg studerer bachelor i statsvitenskap, så det er kanskje ikke så rart. Men valget burde være noe som opptar alle, ikke bare studenter som studerer samfunnsfagene. 

Nåværende leder av Studentparlament ved UiT er Daniel Hansen Masvik. Han har siden han ble valgt vært en tydelig og synlig leder av parlamentet. Mitt inntrykk er at studentene på UiT har lagt merke til han og resten av arbeidsutvalget det siste året. Slike folk trenger vi også neste periode i Studentparlamentet. Men viktigst av alt trenger vi at våre studentpolitikere vet hva vi studenter mener. Derfor må vi studenter komme oss opp av sofaen og stemme ved studentvalget 2019. Uten en høyere valgdeltakelse kan vi ikke kalle Studentparlamentet et demokratiskvalgt organ.

 Din stemme er viktig for alle!

Publisert på: 
28/02/2019 - 19:10
Sist endret: 
28/02/2019 - 19:15