Martine Tennholm og Daniel Hansen Masvik, nesteleder og leder i Studentparlamentet, har vært med å bestemme at studenter skal gi mer til fellesskapet. Foto: Studentparlamentet.

Nå må du bidra med mer i felleskassa

Studentparlamentet har vedtatt økning av semesteravgiften for å dekke inn de nye kostnadene for å opprette enda en studentrådgiver og realisering av prosjektet «studentliv».

Ved forrige Parlamentsmøte 22.januar 2019, vedtok Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet og øke semesteravgiften med 70 kroner fra 550 kr til 620 kr. I en pressemelding fra Studentparlamentet melder de at at “økningen brukes til å finansiere en ny studentrådgiver, realisere prosjektet “studentlivet” og vil gi større handlingsrom til studentforeningen.”

Velferdsansvarlig ved Studentparlamentet UiT Martine Tennholm forteller,

– Økningen i semesteravgiften vil direkte komme alle studenter til gode. Studentrådgiverne har ikke hatt venteliste for sine psykologtjenester før, men nå har de det. Terskelen for få hjelp må bli lavere når vi ser at flere studenter oppgir at de er mer ensomme og har mer psykiske symptomplager nå enn før.

Det er forståelig at dette kan vekke reaksjoner hos noen av studentene, men ser man nærmere på saken vil man forstå at dette var nødvendig.

Daniel Hansen Masvik, Leder Studentparlamentet

En større semesteravgiften skal også gå til å finansiere det nye prosjektet «Studentliv» hos Den arktiske Studentsamskipnad. Studentlivprosjektet skal legge til rette for aktive studiemiljø, slik at alle studentene kan finne seg til rette ved universitet. 

Lederen for Studentparlament UiT Daniel Hansen Masvik sier at, 

Hva er semesteravgifta?

Semesteravgiften er en avgift alle studenter ved norske universiteter må betale ved semesterstart for å kunne melde seg opp som student. Semesteravgiften skal dekke kostnaden UiT har med studentsamskipnad, som drifter studentboligene, studentrådgiver, treningssenteret kraft og andre studentrelevante tjenester. 

– Mange av oss engasjerer seg i en eller flere av de alle studentforeningene vi har ved UiT. Derfor går resterende del av økningen i semesteravgiften til å gi mer penger til studentforeningen. Det er viktig med et mangfoldig tilbud for studenter, slik at alle kan finne en organisasjon de føler seg hjemme hos.

De siste årene har det vokst til flere studentforeninger. Samtidig har flere av studentforeningene hatt økte utgifter. Det har ført til at de fleste foreningene har måtte regne med å få mindre penger enn det de har søkt om. Masvik kan si,

– Det er forståelig at dette kan vekke reaksjoner hos noen av studentene, men ser man nærmere på saken vil man forstå at dette var nødvendig.

 


Leder av SAIH Tromsø, Herman Siggerud

Står «SAIH tierne» i fare?

På et trangt studentbudsjett kan det tenkes at flere vil velge bort støtten til SAIH. Til dette svarer Utdannings- og forskningsansvarlig ved Studentparlament, Tonje Nilsen,

– For SAIH vil ikke økningen i semesteravgiften ha betydning. Vi i Studentparlament ved UiT legges oss ikke oppi hva studenter velger å gjøre med sine penger.

Videre så sier Nilsen at,

– SAIH i Tromsø er en flott forening med mange engasjerte folk som gjør en super innsats.

Leder for SAIH Lokallaget i Tromsø Herman Siggerud er ikke bekymret og sier,

– Jeg støtter Studentparlamentet ved UiT sin avgjørelse, det er en tydelig handling på grunnlag av resultatene i SHOT undersøkelsen. I tillegg vil det gi mer penger til studentorganisasjoner som også trengs for å styrke bredden og høyden i hva slags tilbud studenter har å velge mellom i dag.

Hva er “SAIH-tierne”?

“SAIH-tierne” er en frivillig ordning hvor du kan bidra med 40 kroner som en del av semesteravgiften til SAIHs arbeid. Hvert år velger mer enn 200 000 studenter ved universiteter og høyskoler over hele Norge å bidra. SAIH har 11 lokallag fordelt ved høyskoler og universiteter over hele landet.

Til slutt mener Siggerud,

– 40 kr til eller fra for en enkelt person gjør liten forskjell i et halvtårsbudsjett, men når vi står solidaritet har stor betydning. Sist må jeg si tusen takk til alle som støttet oss dette semesteret også, det er et lite bidrag som gjør stor forskjell.

Midtnattsolposten mottok sist fordeling av semesteravgiften kr. 300.000.