Studentrådet består av politikere fra kommunestyret, Studentparlamentet, studenthuset Driv og Tromsøstudentenes idrettsforening (TSI). Norges arktiske studentsamskipnad har møterett i rådet. Fra venstre: Marta Hofsøy, Ellen Appelbom, Sebastian Henriksen, Martine Tennholm og Anton Berking. Foto: Privat.

Samarbeider for bedre psykisk helse for studenter

Studentrådet hadde sist uke sitt andre møte. Det nyoppstartede samarbeidsorganet for bedre samhandling mellom kommunen og Universitetet jobbet denne gangen med studenters psykiske helse.

Tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det er en øking av studenter som sliter med psykiske helseplager. UiT er intet untak, og ligger på landsgjennomsnittet. 

– Det er bekymringsverdig at så mange av studentene har psykiske helseplager, og mange melder at det er lang ventetid for å få god behandling. Det er det viktig å få gjort noe med, sier Martine Tennholm, nestleder i Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø.

I dag har kommunen et lavterskeltilbudet ved Losen. Samskipnaden tilbyr studentrådgivninga. Likevel er det flere som ikke vet hvor de skal spørre om hjelp, og flere opplever å bli henvist frem og tilbake mellom hjelpetilbud.

Studentrådet hadde sist møte på UiT, Breivika. 

– Tilbudet for studenter er bredt, men mange opplever lang ventetid for hjelp hos spesialist, samt at mange forteller at de opplever å ha blitt en kasteball i systemet. Da er det viktig å sørge for god informasjon om tilbudet som finnes, og at dette tilbudet forbedres, sier Marta Hofsøy (Ap) som er leder i studentrådet og kommunestyrerepresentant. 

Konkrete krav og løsninger

Helt siden Kaft II ble vedtatt i 2016 har planen vært å få på plass et fastlegesenter. Lokalene er klare, men verken leger eller andre helsearbeidere har flyttet inn i Kraft II.

– Vi trenger et krafttak for Kraft helsestasjon, som kan gjøre at terskelen for å hjelpe studenter blir enda lavere, sier Sebastian Henriksen (H) nestleder i Studentrådet og kommunestyrerepresentant.

Studenthuset Driv har også planer for å bedre studenthelsen. 

– Vi ønsker for eksempel å få på plass en selvtestingsstasjon for seksuelt overførbare sykdommer på Driv, slik at terskelen blir lavest mulig for å teste seg blant studenter, sier Anton Berking som er fungerende president på Driv.

Neste møte i Tromsø studentråd er 9. april, hvor temaet er bolig.

 

Publisert på: 
20/03/2019 - 11:39
Sist endret: 
01/04/2019 - 07:20