Ane Margrethe Ugelvik (t.h.) er queer og bor i Tromsø men kommer fra Tana. Foto: Stina Aletta Aikio.

UiT-student var med å starte den første skeive samiske organisasjonen

Under årets Sápmi Pride ble Garmeres – queer sami organization opprettet. Etter flere år uten en fast arrangør har Sápmi Pride nå fått en egen organisasjon som skal stå for arrangeringen. En av aktivistene bak Garmeres er Ane-Margrethe Ugelvik (24) som studerer samfunnsøkonomi ved UiT.

 

Årest Sápmi Pride ble arrangert i Trondheim i samarbeid med Trondheim Pride. Sápmi Pride har siden 2014 vært arrangert rundt omkring i Sápmi  av forskjellige organisasjoner. Om arbeidet sier Ugelvik,

– Enkeltpersoner har satt ned komiteer som har vært avhengig av å søke penger via forskjellige organisasjoner. Det har gjort det vanskelig å få erfaringsutveksling og kontinuitet i arbeidet. 

Det er også mer enn et rent praktisk behov som har gjort at Garmeres ble opprettet.

– Nå får vi noen som holder på med skeive samiske spørsmål hele året, folk som kjenner til andre aktivister og arrangementer. Hovedformålet vil være å gjennomføre Sápmi Pride, men vi ser for oss at vi også vil utvide aktiviteten og være et samlingssted for kompetanse om skeivhet i det samiske samfunnet, sier Ugelvik.

(Saken fortsetter under bilde)


Foto: Privat

I Garmeres skal det være representanter fra hele Sápmi, altså Norge, Svergie, Finland og på sikt fra Russland. Per i dag er russisk deltagelse vanskelig på grunn av landets lovgivning. Selv om homofile i dag opplever mindre diskriminering enn før, er det fortsatt mange som opplever både å bli diskriminert og usynliggjort. Det samme gjelder samer. Ugelvik forklarer det slik,

– Som samisk og skeiv er man en dobbel minoritet. Man møter på utfordringer i storsamfunnet fordi man er samisk og skeiv, og i det samiske samfunnet fordi man er skeiv. Kristningen av samene har satt spor med tydelige kjønnsroller. Reindrifta er et godt eksempel på at machokulturen står sterkt. 

Kristningen og fornorskingen har hatt stor innvirkning på det samiske samfunnet. Det finnes lite kunnskap om hvordan skeivhet ble sett på hos samene før kristningen og fornorskingen. Hos kanadiske urfolk har skeive hatt en helt spesiell rolle i samfunnet. Der blir skeivhet sett på som en styrke og går under navnet «two-spirits». 

(Saken fortsetter under bilde)


Foto: Privat

– Jeg har hørt snakk om at det har vært noe lignende i det samiske samfunnet. At skeive har vært shamaner. Det er ikke så mye kunnskap om det, vi trenger mer forskning, sier Ugelvik.

En måte det norske og det samiske samfunnet er forskjellig, er måten man møter uenighet. Hvor det i det norske samfunnet er vanlig å tenke at «den som tier, samtykker» er stillhet i det samiske samfunnet en måte å utrykke uenighet på.

– Det mange skeive har opplevd i møte med det samiske miljøet er taushet. Vår jobb nå er å bryte tausheten. Det er derfor Sápmi Pride og den nye organisasjonen er veldig viktig, forteller Ugelvik.

Neste Sápmi Pride arrangeres i Utsjok i Nord-Finland, i Tanadalen. Ugelvik er oppløftet etter årest pride og avslutter med å si,

– Jeg sitter igjen med en følelse av at selv om vi er spredt så er vi mange. Når vi klarer å samarbeide blir vi veldig sterke. Og den beste måten å fortsette arbeidet med å styrke stoltheta, er å jobbe sammen.