Daniel Hansen Masvik, tidligere leder i Studentparlamentet for Moderat liste, er sammen med Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) kritisk til at Midnattsolposten skal få like mye penger som de får i dag. Foto: Studentparlamentet ved UiT

Hvor mye skal studenten betale for avisa?

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) og Daniel Hansen Masvik, medlem i Studentparlamente ved UiT for Moderat liste, går sammen ut mot Midnattsolposten.

Midnattsolposten er UiT-studentenes avis som er i sitt tredje leveår. Studentparlamentet har ved sin semesteravgiftsfordeling allerede bevilget 800 000 kroner til avisen uten at det ser ut til å ha gjort noe meningsfylt utslag. Studentorganisasjonene som konkurrerer om de samme midlene er studenthuset Driv, Tromsøstudentenes Idrettslag, studentutvalgene til alle fakultetene m.fl. Disse når høyt og lavt med aktivitetene sine, og organisasjoner som TSI har flere tusen medlemmer og pengene de får går så godt som direkte til studentidretten. 

Midnattsolposten har vært et stridstema så lenge den har eksistert. Jeg og flere andre har gjentatte ganger slitt med å finne grunner til å fortsette å bevilge slike summer til studentavisen som later til å gjøre lite annet enn å publisere nisjesaker en gang i måneden og lønne sin egen redaktør cirka like mye som de fleste andre studenter får i studielån på et helt år.

Når vi har studentorganisasjoner som TSI hvor man finner studenter som jobber cirka en 20%-stilling for studentfrivilligheten uten å ta en krone for det, så skjærer det i hjertet mitt når midlene ser ut til å bli så skjevt fordelt som de er nå.

Daniel Masvik Hansen, Moderat liste

Nå ber de om 301 000 kroner mer av studentenes penger som vil sette totalen på 1 101 000 kroner på tre år. Jeg vil oppfordre alle representanter i Studentparlamentet om skal votere over denne saken førstkommende onsdag til å sterkt vurdere om Midnattsolposten bør innvilges sin søkesum, eller om det er på tide å sette ned foten og legge dette synkehullet av en studentavis død. Når vi har studentorganisasjoner som TSI hvor man finner studenter som jobber cirka en 20%-stilling for studentfrivilligheten uten å ta en krone for det, så skjærer det i hjertet mitt når midlene ser ut til å bli så skjevt fordelt som de er nå.

Redaktøren til Midnattsolposten lønnes dobbelt så mye som de 11 medlemmene i hovedstyret til TSI sammenlagt, la det synke litt inn. Nå må medlemmene i studentparlamentet ta ansvar og satse på studentfrivilligheten og studentvelferden, ikke velferden til en enkelt redaktør.