Erlend Risvand Mo er leder i Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI).

Semesteravgiftsmidler - fra studenter, for studenter

Debatten om hvordan årets semesteravgift skal fordeles fortsetter med tilsvar fra leder i Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) Erlend Risvand Mo.

Den siste uken har det vært debatt angående Midnattsolpostens lønnsutgifter, og innleggene kan leses på midnattsolsposten.no. Debatten startet med at Daniel Hansen Masvik, med støtte fra TSI, publiserte et innlegg der det ble stilt spørsmål ved Midnattsolpostens pengebruk. Midnattsolpostens redaktør, Maren Irene Gåre Bakkevold svarte på dette innlegget, og i den forbindelse ønsker TSI å presisere sitt synspunkt i saken. 

Først og fremst har TSI aldri sagt at vi ikke ser verdien i pressen. En studentavis har en viktig funksjon, ikke bare i dekningen av studentmiljøet i Tromsø, men også som vaktbikkje som kan stille kritiske spørsmål tiI studentparlamentets og -organisasjonenes forvaltning av fellesskapets penger. Det vi derimot stiller spørsmålstegn ved er om Midnattsolposten, som bruker 245 000,- av et totalbudsjett på 300 000,- på lønninger/godtgjørelser, håndterer pengene de får tildelt på en fornuftig måte, og hva pengebruken tilfører studentene ved UiT? 

Hvilke forventninger har studentparlamentet til Midnattsolposten når det er innstilt en støtte på 250 000,- i 2020? Har parlamentet noen krav til hva som skal leveres av innhold, artikler, publisitet og synliggjøring av avisen? Bakkevoll tar opp en interessant sammenligning mellom lønnskostnadene til Midnattsolposten og Universitas. Midnattsolposten har publisert ca 30 innlegg på nettsidene sine siden januar. Universitas gir ut 35 aviser i året med et opplag på 14000. Kan disse to studentavisene i det hele tatt sammenlignes? 

Idrett kan absolutt være en hobby, men å påstå at å drifte et fleridrettslag med 1700 medlemmer er en hobby, vitner om total mangel på kunnskap.

Erlend Risvand Mo, leder TSI

“Studentavisa er ikke en hobby vi tilbyr for at studenter skal ha det gøy» er et poengtert sitat fra Bakkevoll. Idrett kan absolutt være en hobby, men å påstå at å drifte et fleridrettslag med 1700 medlemmer er en hobby, vitner om total mangel på kunnskap. Vi er begge studentdrevene organisasjoner som ønsker å skape et bra studentmiljø i Tromsø - dermed burde vi som organisasjoner stille ganske likt. I TSI mener vi at innsatsen vi gjør for studentlivet i hovedsak burde være basert på engasjement og ikke en lønn. Om organisasjonen selv kan skape vekst og egne inntekter kan en høyere lønn/godtgjørelse forsvares, men å ta lønnen direkte fra pengene som kommer fra studentene blir en annen sak.

Med tanke på at semesteravgiftsmidlene kommer fra studentene og skal gagne studentene, burde organisasjonens synlighet og studentenes nytte av deres aktivitet tas hensyn til når midlene utdeles. Vår oppfatning er at Midnattsolposten, som ikke er veldig kjent blant studenter på UiT, heller burde fokusere på markedsføring og promotering enn lønn av egne redaktører. 

TSIs valg om å delta i debatten, kommer av at vi som er en av de større studentorganisasjonene i Tromsø, føler et ansvar overfor forvaltningen av felleskapets midler. Det er spesielt viktig at en studentavis, som skal opptre i rollen som vaktbikkje, også føler på dette ansvaret. Som vi tidligere har vært inne på mener TSI at engasjement ikke kan kjøpes, og at tildelte midler i større grad burde benyttes til økt aktivitet og trivsel i motsetning til lønn. Selvfølgelig skal det være goder av å bidra til studentlivet i Tromsø, men størrelsen må vurderes ut ifra resultat og fremgang for hver enkelt organisasjon. 

Publisert på: 
06/11/2019 - 15:39
Sist endret: 
06/11/2019 - 15:39