akademisk skriving

- Dette kunne ha vært en solskinnshistorie

Akademisk skrivesenter ved HSL må fra høstsemesteret 2019 redusere tilbudet sitt kraftig, etter at fakultetsstyret har vedtatt å fjerne en full stilling ved senteret. De fleste masterstudenter ved HSL-fakultetet mister dermed det populære tilbudet.