Menneskerettigheter

"I likestillingslandet Norge sier velutdannede, oppegående unge kvinner at de regner med å bli utsatt for voldtekt."

Norge er et land med høyt omfang av voldtekt. Mange av voldtektene blir aldri anmeldt, og mange av sakene som anmeldes blir dårlig etterforsket og ender i frifinnelse. Amnesty krever konkrete tiltak for å bedre situasjonen til voldtektsutsatte.